لیست اخبار

اخبار آموزش فناوری نانو | دسته بندی : ویژه‌های سایت

۱۴۰۱/۰۹/۱۴
مسابقه مقاله‌خوانی آذر ماه با محوریت روش‌های خاص میکروسکوپ‌های پروب روبشی (بخش دوم)

۱۴۰۱/۰۹/۱۲
برگزاری دوره تخصصی فناوری نانو در شرکت پتروشیمی اروند

۱۴۰۱/۰۹/۰۷
نفرات برتر مسابقه مقاله‌خوانی آبان ماه (روش‌های خاص میکروسکوپ‌های پروبی روبشی SPM) - بخش اول

۱۴۰۱/۰۸/۱۰
مسابقه مقاله‌خوانی آبان ماه با محوریت روش‌های خاص میکروسکوپ‌های پروب روبشی (بخش اول)

۱۴۰۱/۰۷/۱۸
نفرات برتر مسابقه مقاله خوانی شهریور با محوریت دستگاه «میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)»

۱۴۰۱/۰۷/۱۷
اطلاعیه نتایج مرحله اول - دومین سخنرانی نانویی

۱۴۰۱/۰۶/۱۳
مسابقه مقاله‌خوانی شهریور با محوریت «میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)»

۱۴۰۱/۰۶/۰۷
نفرات برتر مسابقه مقاله‌خوانی با محوریت دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM (اجزا و عملکرد)

۱۴۰۱/۰۵/۱۸
تمدید مهلت ثبت‌نام در فراخوان حمایت از توسعه ایده‌های فناورانه در حوزه فناوری نانو

۱۴۰۱/۰۵/۰۴
نفرات برتر مسابقه مقاله‌خوانی با محوریت میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM (آماده سازی تا تحلیل تصاویر)