اشتراک

عادی

ماهیانه

۳۹,۵۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یک ماه به
 
 • امکان شرکت در مسابقه مقاله‌خوانی به مدت یک ماه
 • مقالات جدید به همراه فایل صوتی و فایل ارائه
 • فایل‌های دانلود غیررایگان
موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

سه ماهه

۹۸,۵۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت سه ماه به
 • امکان شرکت در مسابقه مقاله‌خوانی به مدت سه ماه
 • مقالات جدید به همراه فایل صوتی و فایل ارائه
 • فایل‌های دانلود غیررایگان

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

شش ماهه

۱۶۹,۹۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت شش‌ماه به
 • امکان شرکت در مسابقه مقاله‌خوانی به مدت شش ماه
 • مقالات جدید به همراه فایل صوتی و فایل ارائه
 • فایل‌های دانلود غیررایگان

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

یک ساله

۲۴۹,۹۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یکسال به
 • امکان شرکت در مسابقه مقاله‌خوانی به مدت یک سال
 • مقالات جدید غیررایگان
 • فایل‌های دانلود غیررایگان
 • ثبت‌نام رایگان در مسابقه ملی فناوری نانو
موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.