اشتراک

عادی

ماهیانه

۳۹,۵۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یک ماه به
 
  • مقالات جدید
  • فایل‌های دانلود غیررایگان

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

سه ماهه

۹۸,۵۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت سه ماه به
 
  • مقالات جدید
  • فایل‌های دانلود غیررایگان

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

شش ماهه

۱۶۹,۹۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت شش‌ماه به
 
  • مقالات جدید
  • فایل‌های دانلود غیررایگان

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.

یک ساله

۲۴۹,۹۰۰

تومان

با خرید این اشتراک به مدت یکسال به
 
  • مقالات جدید غیررایگان
  • فایل‌های دانلود غیررایگان
  • ثبت‌نام رایگان در مسابقه ملی فناوری نانو

موجود در سایت دسترسی خواهید داشت.