دانلود ها

چاپ مولکولی برای نانوسنسورها و دیگر کاربردهای سنجش


Molecular Imprinting for Nanosensors and Other Sensing Applications
 
Elsevier انتشارات
2021 سال انتشار
اول ویرایش
417 تعداد صفحات
Adil Denizli نویسندگان/ویراستارها 

فهرست کتاب:

1- Fundamentals and Applications of Molecularly Imprinted Systems
2- Molecular Imprinting-Based Smart Nanosensors for Pharmaceutical Applications
3- Tracking and Treating: Molecularly Imprinted Polymer-Based Nanoprobes Application in Theranostics
4- Molecular Imprinted Sensors for Ion-Sensing
5- Molecularly Imprinted Polymer-Based Optical Sensors for Pesticide Determination
6- Immunosensors Based on the Technology of Molecular Imprinted Polymers
7- Nanobiosensors: Usability of Imprinted Nanopolymers
8- Molecularly Imprinted Electrochemical Sensors and Their Applications
9- Quantum Dots Coated with Molecularly Imprinted Polymer as Probes for Environmentally and Medicinally Important Analytes
10- Molecular ImprintingBased Sensing Platforms for Recognition of Microorganisms
11- Applications of Molecularly Imprinted Polymers/ Fluorescence-Based (Nano) Sensors
12- Molecularly Imprinted Based Sensors for Detection of Allergens
13- Molecular Imprinted Polymers for Mass Sensitive Sensors: Comparation of Performance Toward Immuno-Sensing Strategies
14- Template Removal in Molecular Imprinting: Principles, Strategies, and Challengesارسال نظر

چاپ مولکولی برای نانوسنسورها و دیگر کاربردهای سنجش
 
  • هزینه فایل رایگان
  • نوع فایل pdf
  • حجم فایل ۲۳.۵۳ مگابایت
  • تعداد دانلود ۱۴۹
 
 
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)