دانلود ها

نانوسنسورها برای سیستم‌های سنجش سلامت هوشمند آینده


Nanosensors for Futuristic Smart and Intelligent Healthcare Systems
 
CRC Press انتشارات
2022 سال انتشار
اول ویرایش
415 تعداد صفحات
Suresh Kaushik
Vijay Soni
Efstathia Skotti
نویسندگان/ویراستارها 

فهرست کتاب:

1- Smart Nanosensors in Healthcare: Recent Developments and Applications
2- Nanosensor Technology in Biomarker Detection
3- Innovative Nanobiosensors for Infectious Disease Diagnosis
4- Wearable Devices for Real-time Disease Monitoring in Healthcare
5- Nanocarbon-Based Sensor for Wearable Health Monitoring
6- Electrochemical Wearable Sensor for Biomedical and Healthcare Applications
7- Smart Textile-Based Interactive, Stretchable and Wearable Sensors for Healthcare
8- E-Skin for Futuristic Nanosensor Technology for the Healthcare System
9- Implantable and Non-Invasive Wearable and Dermal Nanosensors for Healthcare Applications
10- Monitoring Human Health in Real-Time using Nanogenerator-Based Self-Powered Sensors
11- Nanogenerator Based Self-Powered Sensors for Healthcare Applications
12- Minimally Invasive Microneedle Sensors: Developments in Wearable Healthcare Devices
13- Smart Wireless Nanosensor Systems for Human Healthcare
14- Nanosensors and their Potential Role in Internet of Medical Things
15- Microfluidic-Chip Technology for Disease Diagnostic Applications via Dielectrophoresis
16- Nanosensor Arrays: Innovative Approaches for Medical Diagnosis
17- Smart Nanosensors for Healthcare Monitoring and Disease Detection using AIoT Frameworkارسال نظر

نانوسنسورها برای سیستم‌های سنجش سلامت هوشمند آینده
 
  • هزینه فایل رایگان
  • نوع فایل pdf
  • حجم فایل ۲۳.۳۵ مگابایت
  • تعداد دانلود ۷۵
 
 
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)