11- کاربرد نانوکاتالیست‌ ها در تصفیه آب

11- کاربرد نانوکاتالیست‌ ها در تصفیه آب
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تصفیه آب و پساب
نانوکاتالیست
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

11- کاربرد نانوکاتالیست‌ ها در تصفیه آب

در سال‌های اخیر، استفاده از نانوذرات و نانوکاتالیست‌ها در تصفیه آلودگی‌های مختلف از آب و پساب‌های خانگی و صنعتی، گسترش چشم‌گیری داشته است. ویژگی‌های بارز و منحصربه‌فرد این نانوساختارها مانند سطح ویژه و ظرفیت بالا، امکان افزایش سینتیک جذب توسط آن‌ها را فراهم کرده است. از این نانومواد در حذف اجزای آلاینده آلی مانند آلوده‌کننده‌های میکرونی و یون‌های چندظرفیتی استفاده می‌شود. همچنین، حذف مواد شیمیایی افزوده‌شده به آب برای از‌بین‌بردن موجودات مضر، تصفیه آب مصرفی، رنگ‌زدایی، حذف نیترات‌ها، حذف فلزات سنگین و غیره از دیگر کاربردهای نانوذرات و نانوکاتالیست‌ها در این زمینه به‌شمار می‌روند. در این مقاله، به طور اجمالی به کاربرد نانوکاتالیست‌ها در فرآیند تصفیه آب پرداخته می‌شود و کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب مطرح می‌شود. انواع مواد نانوساختار مورد‌استفاده به‌عنوان کاتالیست در تصفیه آب مانند آهن صفر ظرفیتی و دی‌اکسید تیتانیوم به تفصیل بحث خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نگاه کلی به تصفیه آب
3- نگاهی به کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب
4- نانوکاتالیست‌ها در تصفیه آب
 1-4- نانوذرات آهن صفرظرفیتی
 2-4- دی‌اکسید تیتانیوم
 3-4- اکسیدآهن نانوساختار  
 4-4- نانوذرات مغناطیسی
 5-4- سایر نانومواد
نتیجه‌گیری‌


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Begum, Robina, Jawayria Najeeb, Ayesha Sattar, Khalida Naseem, Ahmad Irfan, Abdullah G. Al-Sehemi,Zahoor H. Farooqi. "Chemical reduction of methylene blue in the presence of nanocatalysts: a critical review." Reviews in Chemical Engineering (2019).
۲ - Samanta, H. S., R. Das,C. Bhattachajee. "Influence of nanoparticles for wastewater treatment-A short review." Austin Chem Eng 3, no. 3 (2016): 1036.
۳ - Andrade, George RS, Cristiane C. Nascimento, Elias C. Silva Júnior, Douglas TSL Mendes,Iara F. Gimenez. "ZnO/Au nanocatalysts for enhanced decolorization of an azo dye under solar, UV-Adark conditions." Journal of AlloysCompounds 710 (2017): 557-566.
۴ - Kubacka, Anna, Manuel Ferrer, María L. Cerrada, Cristina Serrano, Manuel Sanchez-Chaves, Marta Fernández-García, Alicia de Andres, Rafael J. Jimenez Rioboo, Fernando Fernández-Martín,Marcos Fernández-García. "Boosting TiO2-anatase antimicrobial activity: Polymer-oxide thin films." Applied Catalysis B: Environmental 89, no. 3-4 (2009): 441-447.
۵ - Orge, Carla A., José JM Órfão, Manuel FR Pereira, Andréa M. Duarte de Farias, Raimundo C. Rabelo Neto,Marco A. Fraga. "Ozonation of model organic compounds catalysed by nanostructured cerium oxides." Applied Catalysis B: Environmental 103, no. 1-2 (2011): 190-199.
۶ - Amin, M. T., A. A. Alazba,Umair Manzoor. "A review of removal of pollutants water/wastewater using different types of nanomaterials." Advances in Materials ScienceEngineering 2014 (2014).
۷ - Jang, Min-Hee, Myunghee Lim,Yu Sik Hwang. "Potential environmental implications of nanoscale zero-valent iron particles for environmental remediation." Environmental healthtoxicology 29 (2014).
۸ - Likodimos, Vlassis, Changseok Han, Miguel Pelaez, Athanassios G. Kontos, Guanglong Liu, Duanwei Zhu, Shuijiao Liao et al. "Anion-doped TiO2 nanocatalysts for water purification under visible light." Industrial & Engineering Chemistry Research 52, no. 39 (2013): 13957-13964.
ارسال نظر