کاربرد نانوحسگر‌ها در تشخیص آلاینده های آب

کاربرد نانوحسگر‌ها در تشخیص آلاینده های آب
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

حسگر
تصفیه آب و پساب
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

کاربرد نانوحسگر‌ها در تشخیص آلاینده های آب

تصفیه آب با بهره‌گیری از ذرات نانومتری مقرون‌به‌صرفه بوده و توانایی غلبه بر بسیاری از چالش‌های موجود در تصفیه آب را دارد. نانوحسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانومتری هستند که از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده و قابلیت عملکرد انتخابی دارند. از نانوحسگرها برای تشخیص و شناسایی فلزات سنگین مانند سرب، روی، کادمیوم و غیره، پایش pH آب، تعیین مقدار عناصر موجود در آب، کنترل بو و به‌طور کلی، بررسی کیفیت آب استفاده می‌شود. در این مقاله، به معرفی کاربرد حسگرها و نانوحسگرها در تصفیه آب پرداخته شده است. انواع روش‌های ساخت نانوحسگرهای مورد استفاده در تصفیه آب و نیز شناسایی فلزات سنگین موجود در آب با ساختارهای نانوکامپوزیتی هسته-پوسته و نانوذرات (نانوحسگرها) به تفصیل  مطرح خواهد شد. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانوحسگرها
3- ساخت نانو‌حسگرها برای کاربردهای تصفیه آب
 1-3- نانوکامپوزیت با ساختار هسته-پوسته نقره-سیلیکا
 2-3- نانوکامپوزیت با ساختار هسته-پوسته طلا-سیلیکا
 3-3- نانولوله‌های کربنی تک‌جداره
4- شناسایی فلزات سنگین موجود در آب با ساختارهای نانوکامپوزیتی هسته-پوسته و نانوذرات (نانوحسگرها)
نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Tiwari, Ashutosh,Anthony PF Turner, eds. Biosensors nanotechnology. John Wiley & Sons, 2014.
۲ - Wu, Ying, Yuanjie Su, Junjie Bai, Guang Zhu, Xiaoyun Zhang, Zhanolin Li, Yi Xiang,Jingliang Shi. "A self-powered triboelectric nanosensor for PH detection." Journal of Nanomaterials 2016 (2016): 1.
۳ - Bonyani, M., A. Mirzaei, S. G. Leonardi,G. Neri. "Silver nanoparticles/polymethacrylic acid (AgNPs/PMA) hybrid nanocomposites-modified electrodes for the electrochemical detection of nitrate ions." Measurement 84 (2016): 83-90.
۴ - Lee, Yi Jae,Jae Yeong Park. "A Highly Miniaturized Dissolved Oxygen Sensor Using a Nanoporous Platinum Electrode Electroplated on Silicon." Journal of Korean physical society 58 (2011): 1505-1510.
۵ - Dahman, Yaser. NanotechnologyFunctional Materials for Engineers. Elsevier, 2017.
۶ - Zhuiykov, Serge. "Solid-state sensors monitoring parameters of water quality for the next generation of wireless sensor networks." SensorsActuators B: Chemical 161, no. 1 (2012): 1-20.
۷ - Xu, Bin,Wei-De Zhang. "Modification of vertically aligned carbon nanotubes with RuO2 for a solid-state pH sensor." Electrochimica Acta 55, no. 8 (2010): 2859-2864.
۸ - Hou, Yang, Xin‐Yong Li, Qi‐Dong Zhao, Xie Quan,Guo‐Hua Chen. "Electrochemical method for synthesis of a ZnFe2O4/TiO2 composite nanotube array modified electrode with enhanced photoelectrochemical activity." Advanced Functional Materials 20, no. 13 (2010): 2165-2174.
۹ - Vunain, Ephraim,A. K. Mishra. "Nanosensors as Tools for Water Resources." Nanotechnology for Sustainable Water Resources (2018): 177-198.
۱۰ - Gupta, Vinod Kumar, Hassan Karimi-Maleh,Roya Sadegh. "Simultaneous determination of hydroxylamine, phenolsulfite in waterwaste water samples using a voltammetric nanosensor." Int. J. Electrochem. Sci 10 (2015): 303-316.
ارسال نظر