کاربرد کوانتوم‌دات‌ها در نمایشگرها

کاربرد کوانتوم‌دات‌ها در نمایشگرها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

لومینسانس
نقاط کوانتومی
فوتولومینیسانس
نمایشگر
بلور مایع
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

کاربرد کوانتوم‌دات‌ها در نمایشگرها

این مقاله، کاربرد کوانتوم‌دات‌های (QDs) کلوئیدی در حوزه نمایشگرها، از جمله نمایشگر بلور مایع تقویت شده با کوانتوم دات (QD-LCD) و دیودهای نور گسیل مبتنی بر کوانتوم دات (QLED)، را از دیدگاه شیمی مواد بررسی می‌کند. موفقیت‌های سریع QDها در حوزه نمایشگرها طی همین چند سال اخیر تصادفی نیست، بلکه ریشه عمیقی در بلوغ شیمی سنتزی و خواص شیمیایی، نوری و اپتوالکترونیکی منحصر به فرد آنها دارد [1]. این مقاله در مورد مناسب بودن ذاتی نورگسیل‌های QD برای نمایشگرها، روش‌های سنتز آن‌ها، تنظیم پیک لومینسانس آن‌ها و باریکی پیک گسیل آنها بحث می‌کند.
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Shu, Yufei, et al. "Quantum dots for display applications." Angewandte Chemie 132.50 (2020): 22496-22507.
۲ - Li, J. Jack, et al. "Large-scale synthesis of nearly monodisperse CdSe/CdS core/shell nanocrystals using air-stable reagents via successive ion layer adsorptionreaction." Journal of the American Chemical Society 125.41 (2003): 12567-12575.
۳ - Stockman, Andrew,Lindsay T. Sharpe. "The spectral sensitivities of the middle-and long-wavelength-sensitive cones derived measurements in observers of known genotype." Vision research 40.13 (2000): 1711-1737.
۴ - Zhou, Jianhai, et al. "Ideal CdSe/CdS core/shell nanocrystals enabled by entropic ligandstheir core size-, shell thickness-,ligand-dependent photoluminescence properties." Journal of the American Chemical Society 139.46 (2017): 16556-16567.
۵ - Zhong, X., Han, M., Dong, Z., White, T. J., & Knoll, W. (2003). Composition-tunable Zn x Cd1-x Se nanocrystals with high luminescencestability. Journal of the American Chemical Society, 125(28), 8589-8594.
۶ - Bailey, Robert E.,Shuming Nie. "Alloyed semiconductor quantum dots: tuning the optical properties without changing the particle size." Journal of the American Chemical Society 125.23 (2003): 7100-7106.
۷ - Chen, Xian‐Kai,Jean‐Luc Brédas. "Voltage losses in organic solar cells: understanding the contributions of intramolecular vibrations to nonradiative recombinations." Advanced Energy Materials 8.9 (2018): 1702227.
۸ - Huang, Kun,Avril Rhys. "Theory of light absorptionnon-radiative transitions in F-centres." Proceedings of the Royal Society of London. Series A. MathematicalPhysical Sciences 204.1078 (1950): 406-423.
ارسال نظر