کاربرد نانوحباب ‌ها در تصفیه آب- 1

کاربرد نانوحباب ‌ها در تصفیه آب- 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوحباب‌
تصفیه آب و پساب
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۲ رای)

کاربرد نانوحباب ‌ها در تصفیه آب- 1

نانوحباب‌ها (Nanobubbles) حفرات گازی نانومتری در محلول‌های آبی هستند که توانایی تغییر ویژگی‌های عادی آب را دارند. در سال‌های گذشته، فناوری نانوحباب به‌دلیل کاربردهای وسیع خود در زمینه‌های مختلف علم و فناوری مانند تصفیه آب، مهندسی پزشکی و نانومواد، توجهات بسیار گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. در این مقاله، به‌طور اجمالی به معرفی نانوحباب‌ها پرداخته می‌شود و فیزیک نانوحباب‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس انواع روش‌های تولید نانوحباب‌ها و همچنین، خواص بنیادی آن‌ها مانند پایداری، پتانسیل زتا و اندازه به‌طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- فیزیک نانوحباب‌ها
3- روش‌های تولید نانوحباب‌ها
4- خواص بنیادی نانوحباب‌ها
 1-4- پایداری
 2-4- پتانسیل زتا
 3-4- تعیین اندازه
نتیجه‌گیری
پیوست‌ها
پیوست 1


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Agarwal, Ashutosh, Wun Jern Ng,Yu Liu. "Principleapplications of microbubblenanobubble technology for water treatment." Chemosphere 84, no. 9 (2011): 1175-1180.
۲ - Temesgen, Tatek, Thi Thuy Bui, Mooyoung Han, Tschung-il Kim,Hyunju Park. "Micronanobubble technologies as a new horizon for water-treatment techniques: A review." Advances in colloidinterface science 246 (2017): 40-51.
۳ - Tsai, Jen-Chieh, Mathava Kumar, Shen-Yi Chen,Jih-Gaw Lin. "Nano-bubble flotation technology with coagulation process for the cost-effective treatment of chemical mechanical polishing wastewater." SeparationPurification Technology 58, no. 1 (2007): 61-67.
۴ - Alheshibri, Muidh, Jing Qian, Marie Jehannin,Vincent SJ Craig. "A history of nanobubbles." Langmuir 32, no. 43 (2016): 11086-11100.
۵ - Khuntia, Snigdha, Subrata Kumar Majumder,Pallab Ghosh. "Microbubble-aided waterwastewater purification: a review." (2012): 191-221.
۶ - Gurung, Anup, Olli Dahl,Kaj Jansson. "The fundamental phenomena of nanobubblestheir behavior in wastewater treatment technologies." Geosystem Engineering 19, no. 3 (2016): 133-142.
۷ - Kikuchi, Kenji, Aoi Ioka, Takeo Oku, Yoshinori Tanaka, Yasuhiro Saihara,Zempachi Ogumi. "Concentration determination of oxygen nanobubbles in electrolyzed water." Journal of colloidinterface science 329, no. 2 (2009): 306-309.
۸ - Kim, Jong-Yun, Myung-Geun Song,Jong-Duk Kim. "Zeta potential of nanobubbles generated by ultrasonication in aqueous alkyl polyglycoside solutions." Journal of colloidinterface science 223, no. 2 (2000): 285-291.
۹ - Oeffinger, Brian E.,Margaret A. Wheatley. "Developmentcharacterization of a nano-scale contrast agent." Ultrasonics 42, no. 1-9 (2004): 343-347.
۱۰ - Simonsen, Adam Cohen, Per Lyngs Hansen,Beate Klösgen. "Nanobubbles give evidence of incomplete wetting at a hydrophobic interface." Journal of colloidinterface science 273, no. 1 (2004): 291-299.
۱۱ - Kukizaki, Masato,Masahiro Goto. "Size control of nanobubbles generated Shirasu-porous-glass (SPG) membranes." Journal of membrane science 281, no. 1-2 (2006): 386-396.
ارسال نظر