کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب-1

کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب-1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تصفیه آب و پساب
نانوجاذب
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

کاربرد نانوجاذب ها در تصفیه آب-1

مواد جامد نانومقیاس به‌دلیل برخورداری از خواص ویژه، در میان دانشمندان و مهندسین توجه ویژه‌ای را به‌خود جلب کرده‌اند. در سال‌های گذشته، از نانوذرات به‌دلیل خواص ذاتی منحصربه‌فرد آن‌ها مانند واکنش‌پذیری شیمیایی، اندازه کوچک‌تر دانه‌ها و قابلیت جذب مناسب، به‌عنوان جاذب استفاده شده است. جذب، یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌های تصفیه آب و پساب از آلودگی‌های مختلف مانند فلزات سنگین، رنگ و غیره به‌شمار می‌رود. در این مقاله، به‌طور اجمالی به معرفی مواد نانوجاذب پرداخته شده و معادلات ایزوترم و سینتیک فرایند جذب آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس انواع نانوجاذب‌ها و نیز چالش‌های موجود بر سر راه استفاده از نانوجاذب‌ها در فرایند‌های تصفیه آب به‌تفصیل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2-  مدل‌های ایزوترم جذب سطحی روی نانوجاذب‌ها
3- مدل‌های سینتیکی جذب سطحی روی نانوجاذب‌ها
4- دسته‌بندی نانوجاذب‌ها
5- خواص و مکانیزم حاکم بر نانوجاذب‌ها
1-5- خواص ذاتی سطح
2-5- عوامل خارجی
6- چالش‌های موجود در استفاده از نانوجاذب‌ها
1-6- ضرورت استفاده از مواد حامل
2-6- جداسازی نانومواد
3-6- بازیابی نانوجاذب‌ها
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Mohmood, Iram, Cláudia Batista Lopes, Isabel Lopes, Iqbal Ahmad, Armando C. Duarte,Eduarda Pereira. "Nanoscale materialstheir use in water contaminants removal—a review." Environmental SciencePollution Research 20, no. 3 (2013): 1239-1260.
۲ - Khajeh, Mostafa, Sophie Laurent,Kamran Dastafkan. "Nanoadsorbents: classification, preparation,applications (with emphasis on aqueous media)." Chemical reviews 113, no. 10 (2013): 7728-7768.
۳ - Chowdhury, Shamik,Rajasekhar Balasubramanian. "Recent advances in the use of graphene-family nanoadsorbents for removal of toxic pollutants wastewater." Advances in colloidinterface science 204 (2014): 35-56.
۴ - Lata, Sneh,S. R. Samadder. "Removal of arsenic water using nano adsorbentschallenges: a review." Journal of environmental management 166 (2016): 387-406.
۵ - Ray, Phoebe Zito,Heather J. Shipley. "Inorganic nano-adsorbents for the removal of heavy metalsarsenic: a review." RSC Advances 5, no. 38 (2015): 29885-29907.
۶ - Bao, Shuangyou, Kai Li, Ping Ning, Jinhui Peng, Xu Jin,Lihong Tang. "Highly effective removal of mercurylead ions wastewater by mercaptoamine-functionalised silica-coated magnetic nano-adsorbents: behavioursmechanisms." Applied Surface Science 393 (2017): 457-466.
۷ - Zare, Ehsan Nazarzadeh, Ahmad Motahari,Mika Sillanpää. "Nanoadsorbents based on conducting polymer nanocomposites with main focus on polyanilineits derivatives for removal of heavy metal ions/dyes: a review." Environmental research 162 (2018): 173-195.
۸ - Gatabi, Maliheh Pashai, Hossain Milani Moghaddam,Mohsen Ghorbani. "Efficient removal of cadmium using magnetic multiwalled carbon nanotube nanoadsorbents: equilibrium, kinetic,thermodynamic study." Journal of Nanoparticle Research 18, no. 7 (2016): 189.
۹ - Nassar, Nashaat N. "Rapid removalrecovery of Pb (II) wastewater by magnetic nanoadsorbents." Journal of hazardous materials 184, no. 1-3 (2010): 538-546.
۱۰ - Kyzas, George Z.,Kostas A. Matis. "Nanoadsorbents for pollutants removal: a review." Journal of Molecular Liquids 203 (2015): 159-168.
ارسال نظر