پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی

پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

پلیمر
رسانایی
پیوند π
پلارون
کانفورماسیون
دوپ کردن
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۴ رای)

 
 
مقالات مرتبط

پلیمر
نانوذرات و دارورسانی به چشم
پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها (2)-ویرایش جدید
رسانایی
پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
11- پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
11- پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی
پیوند π
مواد نانوالکترونیک آلی 2
ژل های رسانا 2 - کاربردهای نانوالکترونیکی
پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
پلارون
11- پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی
پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
11- پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
کانفورماسیون
پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
11- پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
11- پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی
دوپ کردن
11- پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش‌های ساخت
پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
11- پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۹۲,۷۶۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۴۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۳۲
 
 

پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی

امروزه حوزه نوپای نانوالکترونیک به دنبال استفاده از موادی است که بتوان رسانایی آنها را به راحتی با تغییر ترکیب شیمیایی یا اصلاح ساختاری دستکاری کرد و از آنها به اقتضای کاربرد استفاده نمود. یکی از مهم‌ترین این مواد، پلیمرهای رسانا است که از آنها به فلزات سنتزی نیز یاد می‌شود. این دسته از مواد، پلیمرهایی هستند که با دستکاری ساختار ملکولی آنها می‌توان به طیف گسترده‌ای از رسانایی دست یافت. این کار با دوپ کردن عناصر مناسب در طی فرآیند سنتز انجام می‌شود. در مقاله حاضر، به معرفی تاریخچه پیدایش، معرفی ساختار و انواع پلیمرهای رسانا و نیز بررسی پارامترهای موثر بر رسانش آنها پرداخته خواهد شد. در نهایت، روش‌های متداول برای تولید پلیمرهای رسانا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- پلیمرهای رسانا
3- ساختار الکترونی پلیمرهای رسانا
4- راهکار عملی برای افزایش رسانش در پلیمرهای رسانا
5- نتیجه‌گیری

 
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Hummel, Rolf E. Electronic properties of materials. Springer Science & Business Media (2011).
۲ - Das, Tapan K.,Smita Prusty. "Review on conducting polymerstheir applications." Polymer-Plastics TechnologyEngineering 51.14 (2012): 1487-1500.
۳ - Facchetti, Antonio. "π-Conjugated polymers for organic electronicsphotovoltaic cell applications." Chemistry of Materials 23.3 (2010): 733-758.
۴ - Schwartz, Benjamin J. "Conjugated polymers as molecular materials: How chain conformationfilm morphology influence energy transferinterchain interactions." Annual review of physical chemistry 54.1 (2003): 141-172.
۵ - Chilton, John A.,M. Goosey, eds. Special polymers for electronicsoptoelectronics. Springer Science & Business Media, 2012.
۶ - بهزاد پورعباس، علی اکبر انتظامی، «سولیتون، پلارون و بی پلارون در پلیمرهای رسانا»، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 257-247.
۷ - مهدی غفاری، امین میرزائی، «پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها»، فصلنامه علمی- ترویجی، سال پنجم، شماره 1، صفحات 71-58، سال چاپ 1394.
۸ - میلاد پورنقشبند، نوید نصیری‌زاده، «مروری بر پلیمرهای رسانا و بررسی عملکرد الکترون نوار ممنوعه و در افزایش راهکارهای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن»، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.
ارسال نظر