نانومواد به عنوان انتقال‌دهنده های ژنی غیرویروسی 1

نانومواد به عنوان انتقال‌دهنده های ژنی غیرویروسی 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ژن رسانی
نانومواد
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳۵,۰۸۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۱۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۳۷
 
 

نانومواد به عنوان انتقال‌دهنده های ژنی غیرویروسی 1

ژن درمانی امید ها را برای درمان گستره زیادی از بیماری ها مانند سرطان زنده نگه می دارد و نانوذرات در این بین به عنوان حامل های امید بخش برای انتقال موثر و ایمن ژن ها به سلول ها یا بافت های ویژه شناخته می شوند. این موضوع می تواند راهکار های درمانی جایگزین را برای رویکرد های معمول که از ویروس ها به عنوان حامل های ژن استفاده می کنند فراهم کند. در این مقاله ژن رسانی معمول و مشکلات آن، کاربرد انواع نانوذرات مانند نانوذرات پلیمری، لیپوزوم ها، ذرات لیپیدی جامد، در انتقال هدفمند ژن به طور مختصر مرور خواهد شد.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه ای بر رسانش ژن:
2- نانوذرات برای انتقال ژن و دارو
3- نانوذرات غیرویروسی در حال بررسی و گسترش
 1-3- کیتوزان
 2-3- لیپوزم‌ها
 3-3- ذرات چربی جامد (SLN= Solid Lipid Nanoparticles)
بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Gupta, R. B. ,Kompella, UB. “Nanoparticle Technologyfor Drug Delivery”,1st Edition, USA: Taylor & Francis, (2006).
۲ - Niemeyer, C. M., Mirkin, C.A. “Nanobiotechnology Concepts, ApplicationsPerspectives” , 1st Edition, Germany: WILEY-VCH, (2004).
۳ - Mintzer, M.A.E.E. Simanek, Nonviral vectors for gene delivery. Chem. Rev, 2008. 109(2): p. 259-302.
ارسال نظر