نانومواد به عنوان انتقال ‌دهنده ‌های ژنی غیرویروسی 2

نانومواد به عنوان انتقال ‌دهنده ‌های ژنی غیرویروسی 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ژن درمانی
نانومواد
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانومواد به عنوان انتقال ‌دهنده ‌های ژنی غیرویروسی 2

بیان مواد ژنتیکی نظیر DNA, RNA به سلولها وبافتها امیدهای قابل توجهی را برای اهداف درمانی و تشخیصی ایجاد کرده است. اما وارد کردن نوکلوئیک اسیدها به درون سلول، با چالشهایی نیز مواجه میشود. این چالشها برای حاملهای غیرویروسی به عنوان شیوه ی حمل ژن و دارو، به نسبت انواع حاملهای ویروسی یا حمل آزاد،کمتر بوده و لذا به صورت کم خطرترو مناسبتر مورد توجه قرارگرفته اند. در ادامه بحث نانوحاملهای غیرویروسی در حال گسترش، به مواردی چند از این نانوحاملها مثل پلی لیزین، پلی اتیلن آمین، پلی لاکتیک کوگلیکولیک اسید، سیلیکا، هم‌بسپارهای دسته‌اى، نقاط کوانتومی، نانوذرات طلا و نانوتیوب‌های کربنی خواهیم پرداخت. ما در این مقاله به دنبال ارائه راهکار‌هایی برای بهبود برداشت سلولی سیستم‌های حامل غیرویروسی و بیان چشم‌اندازهای استفاده از این حامل‌ها هستیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه
 4-3- پلی لیزین و پلی اتیلن آمین
 5-3- پلی لاکتیک کوگلیکولیک اسید (PLGA= Poly(lactide-co-glycolide
 6-3- سیلیکا
 7-3- هم‌بسپارهای دسته‌اى (Block Copolymers)
 8-3- نقاط کوانتومی
 9-3- نانوذرات طلا
 10-3- نانوتیوب‌های کربنی
4- راهکار‌هایی برای بهبود برداشت سلولی سیستم‌های حامل غیرویروسی
5- چشم‌انداز حامل‌های غیرویروسی
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Gupta, R. B. ,Kompella, UB. “Nanoparticle Technologyfor Drug Delivery”,1st Edition, USA: Taylor & Francis, (2006).
۲ - Niemeyer, C. M., Mirkin, C.A. “Nanobiotechnology Concepts, ApplicationsPerspectives” , 1st Edition, Germany: WILEY-VCH, (2004).
۳ - Mintzer, M.A.E.E. Simanek, Nonviral vectors for gene delivery. Chem. Rev, 2008. 109(2): p. 259-302.
ارسال نظر