نانوزیست کاتالیست‌ها

نانوزیست کاتالیست‌ها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

کاتالیست
نانوبیوکاتالیست
آنزیم
تثبیت کربن
بستر
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانوزیست کاتالیست‌ها

در حقیقت دنیای نانو زیست‏ کاتالیست‏ها به بررسی و مطالعه عملکرد آنزیم‏ها در محیط‏ یا ساختار‏های نانو می‏پردازد. از جمله نانو ساختارهای استفاده شده می توان به محیط های نانو متخلخل، نانوفیبرها، نانولوله های کربن و نانوذرات اشاره نمود که این محیط‎‏ ها کارایی مناسب و متنوعی را در تعداد زیادی از زمینه‏ های کاتالیستی دارا می باشد. به همین منظور سعی شده تا در این مقاله به موضوعاتی مانند ساختار آنزیم ها، اجزای ساختاری، نحوه عمل‏کرد آنزیم ها، نحوه تثبیت کردن آنزیم ها اشاره شود و همچنین به معرفی روشهای تثبیت کاتالیست ها در نانوذرات از پرداخته شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2 - ساختار آنزیم ها
3 -  نحوه عمل آنزیم ها
 1-3- ثابت شدن ماده اولیه روی آنزیم
 2-3- انجام واکنش
4 - انواع آنزیم ها و نامگذاری آنها
 1-4 اکسیدورداکتازها (Oxidoreductase)
  1-1-4دهیدروژناز (Dehydrogenase)
  2-1-4 پراکسیداز (Peroxidase)
  3-1-4 اکسیژناز(Oxygenase)
 2-4 ترانسفرازها (Transferase)
 3-4 هیدرولازها (Hydrolase)

 4-4 لیازها (Lyase)
 5-4 ایزومرازها (Isomerase)
 6-4 لیگازها(Ligase)
5- اجزای ساختاری آنزیم
6-منبع آنزیم ها
7-تثبیت نمودن آنزیم (Immobilization)

 1-7 روش های تثبت نمودن آنزیم بر بستر
  1-1-7 جذب غیرکوالانسی آنزیم روی بستر
  2-1-7 اتصال کووالانسی آنزیم بروی بستر جامد

  3-1-7- به دام افتادن آنزیم در ژل پلیمری غشا یا کپسول (Encapsulation)
  4-1-7 اتصال متقاطع آنزیم به ماده ای با چند گروه عاملی (Crosslinking)
 2-7- عوامل موثر در فرایند تثبیت کردن
  1-2-7 انتقال جرم (Mass Transfer)
  2-2-7 تقسیم (Partition)
8- روش‏های جدید تثبیت کردن آنزیم
 1-8 کریستال های آنزیم با اتصال متقاطع
 2-8 سل- ژل
 3-8 پلیمرهای هوشمند
9 - رو شهای تثبیت آنزیم ها بر نانوذرات
 1-9- به دام انداختن نانو
 2-9 کشتی در بطری (Ship-in-a-bottle)

10- نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Enzyme catalysis in organic synthesis, A comprehensive handbook Drauz, K.; Waldmann, H. Vol. I& II, Wiley-VCH, 2001.
۲ - Kim, J., Grate, J. W., Wang,Ping.” Nanobiocatalysisits potential Applications” Trends in Biotechnology, Vol.26, No, 11, pp.639-646 (2008).
ارسال نظر