نانوزئولیت- ویژگی ها و کاربردها

نانوزئولیت- ویژگی ها و کاربردها
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

کشاورزی
علف‌کش‌
فناوری نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۳ رای)

نانوزئولیت- ویژگی ها و کاربردها

نانوزئولیت یک آلومیناسیلیکات کریستاله طبیعی بوده و جزء کانی‌های غالب در سنگ‌های رسوبی می‌شود. این کانی، شاخص ارزشمندی در سنگ‌های رسوبی محسوب می‌شود. تاکنون حدود 40 نوع زئولیت طبیعی توسط محققان بررسی شده است که از معروف‌ترین آنها می‌توان به clinoptilolite، chabazite، erionite، heulandite، mordenite stilbite  و phillipsite اشاره کرد. نانوزئولیت‌ها ساختار‌های سه بعدی از تخلخل‌ها و منافذ داخلی هستند. این منافذ به وسیله کاتیون‌ها و مولکول‌های آب اشغال شده‌اند و وجود آنها برای ایجاد تعادل بار الکتریکی واحدهای تتراهدرال آلومینیوم و سیلیسیوم مورد نیاز است. افزایش سطح داخلی منافذ، تأثیر چشمگیری بر انجام واکنش‌های تبادل کاتیونی دارد. عدم تعادل بار زمانی به وجود می‌آید که آلومینیوم در ساختار نانوزئولیت وجود نداشته باشد. همین امر می‌تواند خصوصیات تبادل یون زئولیت را تعیین و موجب تحریک پتانسیل اسیدی مکان‌های یونی ‌شود. نسبت Si/Al در ساختار زئولیت‌ها با میزان نسبی کاتیون رابطه عکس و با پایداری دمایی نسبت مستقیم دارد. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی نانوزئولیت‌ها، در کنار فراوانی آنها در سنگ‌های رسوبی و مواد آتشفشانی، کاربرد این مواد را در بخش کشاورزی افزایش داده است. نانوزئولیت‌ها به دلیل تخلخل‌های بسیار ریز، ظرفیت کاتیونی بالا، و خاصیت تبادل یونی، به یک ماده ارزشمند در حوزه مهندسی کشاورزی و محیط زیست تبدیل شده است و امروزه به منظور افزایش بازده محصولات کشاورزی و بهبود کارایی مواد غذایی، و نیز به عنوان جاذبی برای حذف فلزات سنگین از آب و پساب، و حامل کودها، حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و علف‌کش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تشکیل نانوزئولیت‌ها
3- ساختار نانوزئولیت‌ها
4- مشخصات کلی نانوزئولیت‌ها
5- خواص فیزیکی و شیمیایی نانوزئولیت‌ها
6- خواص و کاربردهای اصلی زئولیت‌ها
 1-6- خاصیت تبادل یونی
 2-6- خاصیت جذب
 2-6- خاصیت کاتالیزوری
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Otterstedt, Jan-Erik,Dale A. Brandreth. Small particles technology. Springer Science & Business Media, 2013.
۲ - Cejka, Jiri, Herman Van Bekkum, Avelino Corma,Ferdi Schueth. Introduction to zeolite molecular sieves. Elsevier, 2007.
۳ - Zaidi, Sadaf. "Zeolites as inorganic ion exchangers for environmental applications: an overview." In Ion Exchange Technology II, pp. 183-215. Springer, Dordrecht, 2012.
۴ - Vajtai, Robert, ed. Springer handbook of nanomaterials. Springer Science & Business Media, 2013.
۵ - Purnomo, Putu Hadi Setyarini,Dwi Sulistyaningsih. "Zeolite-based biomaterials for biomedical application: A review." In AIP Conference Proceedings, vol. 1977, no. 1, p. 030013. AIP Publishing LLC, 2018.
۶ - Sangeetha, C.,P. Baskar. "Zeoliteits potential uses in agriculture: A critical review." Agricultural Reviews 37, no. 2 (2016): 101-108.
۷ - Kühl, Günter H. "Modification of zeolites." In CatalysisZeolites, pp. 81-197. Springer, Berlin, Heidelberg, 1999.
۸ - Sangeetha, C.,P. Baskar. Gläser, Roger,Jens Weitkamp. "The application of zeolites in catalysis." In Basic Principles in Applied Catalysis, pp. 159-212. Springer, Berlin, Heidelberg, 2004.
۹ - Pfenninger, A. "Manufactureuse of zeolites for adsorption processes." In StructuresStructure Determination, pp. 163-198. Springer, Berlin, Heidelberg, 1999.
۱۰ - Ghasemi, Zahra, Iman Sourinejad, Hossein Kazemian,Sohrab Rohani. "Application of zeolites in aquaculture industry: a review." Reviews in Aquaculture 10, no. 1 (2018): 75-95.
۱۱ - Petrov, Ivan,Todor Michalev. "Synthesis of zeolite A: a review." НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ 51 (2012): 30-35.
ارسال نظر