نانوذرات لیپیدی جامد-تهیه شناسایی و کاربرد

نانوذرات لیپیدی جامد-تهیه شناسایی و کاربرد
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

لیپید
هموژنایز کردن
امولسیون
فراصوت
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

نانوذرات لیپیدی جامد-تهیه شناسایی و کاربرد

 نانوذرات لیپیدی جامد ساختارهایی با اندازه ی کمتر از یک میکرومتر هستند که می توان آن ها را به عنوان امولسیونی که به جای لیپید مایع، دارای لیپید جامد است در نظر گرفت. روش های مختلفی برای تهیه ی این نانوذرات وجود دارد که مهمترین آن ها استفاده از هموژنایزر با فشار بالا (high pressure homogenizer)و نیز استفاده از انرژی فراصوت(ultrasonication) است. در تهیه ی این ذرات از ترکیبات زیست تخریب پذیر مانند لیپیدهای زیستی استفاده می شود که همین امر موجب زیست سازگاری نانوذرات لیپیدی جامد می گردد. روش های تهیه ی این ساختارها آسان است و با کمک امولسیون سازی معمول نیز قابل اجرا است. با گذشت زمان احتمال افزایش اندازه ی این ذرات وجود دارد. همین موضوع به عنوان عمده عیب نانوذرات لیپیدی جامد مطرح می شود.این ساختارها را می توان در فرمولاسیون های دارویی نظیر فرم های پوستی بکار برد.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه
 1-1- مزایای نانوذرات لیپیدی جامد
2- روش های ساخت نانوذرات لیپیدی جامد:
 1-2-هموژنایز کردن در فشار بالا
 2-2- استفاده از انرژی فراصوت یاهموژنایزر با سرعت بالا
 3-2- روش تبخیر/امولسیون حلال
 4-2- روش تهیه با استفاده از مایع فوق بحرانی
 5-2- روش تهیه بر اساس میکروامولسیون
 6-2- روش خشک کردن افشانه ای

 7-2- روش امولسیون دوگانه
 8-2- پخش کردن فراصوت فیلم
3- ساختار و شکل نانوذرات لیپیدی جامد
4- عوامل موثر بر نانوذرات لیپیدی جامد
5- معایب و مشکلات نانوذرات لیپیدی جامد
6- روش های شناسایی و اندازه گیری نانوذرات لیپیدی جامد
7- دارورسانی نانوذرات لیپیدی جامد
بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Ekambaram,P., Abdul hasansathali, A.,Priyanka, K. ‟Solid Lipid Nanoparticles: A Review”, Scientific ReviewsChemical Communications, Vol.2, pp.80-102, (2012).
۲ - Thassu, D., Deleers, M., Pathak, Y. ‟NanoparticulateDrug Delivery Systems”, USA: Informa Healthcare Inc, (2007).
۳ - Mehnert, W., Mӓder, K., ‟Solid Lipid Nanoparticles: Production, CharacterizationApplications”, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 47, pp.165-196, (2001).
۴ - Mühlen, A. Z., Schwarz, C., Mehnert, W., ‟Solid Lipid Nanoparticles (SLN) for Controlled Drug Delivery–Drug ReleaseRelease Mechanism”, European Journal of PharmaceuticsBiopharmaceutics, Vol. 45,pp.149-155, (1998).
۵ - . Krishna Sailaja, A., Amareshwar, P., Chakravarty, P., ‟Formulation of solid lipid nanoparticlestheir applications”, Current Pharma Research, Vol.1, pp. 197-203, (2011).
۶ - Benita, S. ‟MicroencapsulationMethodsIndustrial Applications”, USA: CRC Press, (2006).
ارسال نظر