نانوبیوچار و اثرات آن در خاک

نانوبیوچار و اثرات آن در خاک
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

آب
کود
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۵ رای)

نانوبیوچار و اثرات آن در خاک


در گذشته‌ای نه چندان دور، به منظور افزایش محصولات کشاورزی، سطح زیر کشت افزایش پیدا می‌کرد. این رویه اکنون تا حدودی تغییر یافته و محققین و کشاورزان به دنبال راه‌کارهای افزایش تولید در واحد سطح هستند. اما افزایش تولید در واحد سطح در برخی موارد منجر به تحت فشار قرار گرفتن زمین کشت می‌شود. در این حالت، اگر مدیریت صحیحی صورت نگیرد، برداشت بیش از حد عناصر غذایی از خاک رخ داده و پس از گذشت مدت زمان معینی، خاک از چنین عناصر ارزشمندی تهی می‌شود. در چنین مواردی یکی از راه‌های مؤثر، افزودن مواد اصلاحی به خاک است. این مواد اصلاح‌کننده با هدف بهتر شدن شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک افزوده می‌شوند. یکی از این مواد که منجر به افزایش کارایی کود و آب آبیاری نیز می‌شود، بیوچار است. به بیوچار به دلیل ویژگی‌های ساختاری، می‌توان نانوبیوچار نیز گفت. افزودن نانوبیوچار منجر به بهبود محیط کشت گیاه شده و به مدیرت صحیح خاک کمک شایانی می‌کند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2 - اثر نانوبیوچار بر خصوصیات فیزیکی خاک
3 - تأثیر نانوبیوچار بر خصوصیات شیمیایی خاک

4 - نتیجه‌گیری کلی


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Ulyett, J., Sakrabani, R., Kibblewhite, M.Hann, M. (2014). Impact of biochar addition on water retention, nitrificationcarbon dioxide evolution two sandy loam soils. European Journal of Soil Science, 65(1): 96-104.
۲ - .Lehmann, J., Rillig, M.C., Thies, J., Masiello, C.A., Hockaday, W.C.Crowley, D. (2011). Biochar effects on soil biota – A review. Soil BiologyBiochemistry, 43(9): 1812-1836.
۳ - Atkinson, C.J., Fitzgerald, J.D.Hipps, N.A. (2010). Potential mechanisms for achieving agricultural benefits biochar application to temperate soils: a review. PlantSoil, 337(1-2): 1-18.
۴ - Chen, J., Wang, Y.Y., Wu, J.H., Si, H.P.Lin, K.Y. (2013). The Research of Biochar Adsorption on Soil. Applied MechanicsMaterials, 448-453: 417-424.
ارسال نظر