میسل‌ ها و کاربرد آن ‌ها در دارورسانی 1

میسل‌ ها و کاربرد آن ‌ها در دارورسانی 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

مایسل
دارو
CMC
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۴ رای)

میسل‌ ها و کاربرد آن ‌ها در دارورسانی 1

میسل ها ابزاری هستند که از کشف آنها زمان بسیار درازی می گذرد. ولی امروزه این ساختارهای زیستی نقشی مهمی در سیستمهای دارورسانی نوین پیدا کرده اند. در این مقاله ما به تعریف میسل، دلایل تشکیل میسل، تعریف سورفاکتانت ها و پلیمرها که عناصر سازنده میسل ها می باشند و اهمیت CMC و عوامل موثر بر روی آن در تشکیل میسل می پردازیم. علاوه بر این، انواع میسلها به خصوص میسلهای پلیمری پرکاربرد، انواع روشهای دارورسانی با این میسلها، و در آخر انواع دارورسانی بوسیله میسلها شرح داده خواهد شد.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تاریخچه
3- تعریف میسل و چگونگی تشکیل آن
4- سورفاکتانت
5- غلظت بحرانی تشکیل میسل (CMC)
 1-5- تغییرات CMC بوسیله ساختارهای شیمیایی
  1-1-5- طول زنجیره هیدروکربنی
  2-1-5- وجود زنجیره های جانبی و همچنین پیوند های دوگانه
  3-1-5- وجود حلقه بنزنی

  4-1-5- جانشینی گروه های قطبی
  5-1-5- زنجیره های فلوروکربنی
  6-1-5- گروه های قطبی
  7-1-5. یونهای مقابل (Counterion)
 2-5- تغییرات CMC با پارامترهای تشدیدی

  1-2-5- دما
  2-2-5- فشار
  3-2-5-الکترولیتهای ساده افزوده شده
  4-2-5- اضافه شده غیر الکترولیتها و دوگانه دوستها
6-  حلال پوشی
بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - McBain, J.W., Mobility of highly-charged micelles. Trans. Faraday Soc, 1913. 9: p. 99.
۲ - Hartley, G.S., Aqueous solutions of paraffin-chain salts: a study in micelle formation. 1936: Hermann & cie.
۳ - http://en.wikipedia.org/wiki/Micelle, 2012/09/10.
۴ - http://urbagram.net/microplexes/.
۵ - MJ, R.K. JT, SurfactantsInterfacial Phenomena (4th ed.). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons. p. 1. ISBN 1-118-22902-9., 2012.
۶ - http://en.wikipedia.org/wiki/Surfactant, 2012/7/27.
۷ - Lindman, B. andH. Wennerström, Micelles. 1980, Springer Berlin / Heidelberg. p. 1-83.
۸ - Shinoda, K.e. al., Some Physico-Chemical Properties. Colloidal Surfactants, 1963.
۹ - http://www.thefreedictionary.com/fluorination, 2012/09/07.
۱۰ - MUKERJEE, P.K.J. MYSELS, Colloidal DispersionsMicellar Behavior. ACS Symposium Series. Vol. 9. 1975: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. 372.
۱۱ - Mukerjee, P.A.Y.S. Yang, Nonideality of mixing of micelles of fluorocarbonhydrocarbon surfactantsevidence of partial miscibility differential conductance data. The Journal of Physical Chemistry, 1976. 80(12): p. 1388-1390.
۱۲ - . Elworthy, P.H., A.T. Florence,C.B. Macfarlane, Solubilization; Surface active agents. Chapman & Hall. 1968, London.
۱۳ - Brun, T.S., H. Høiland,E. Vikingstad, Partial molal volumesisentropic partial molal compressibilities of surface-active agents in aqueous solution. Journal of ColloidInterface Science, 1978. 63(1): p. 89-96.
۱۴ - http://en.wikipedia.org/wiki/Clathrate_hydrate, 2012/9/11.
۱۵ - http://www.cryostasis.com/clathrate_structure.php.
ارسال نظر