مقدمه ای بر نانوحامل‏ های دارویی

مقدمه ای بر نانوحامل‏ های دارویی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوحامل
دارورسانی
نانوذرات
لیپید
لیپوزوم‌
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

مقدمه ای بر نانوحامل‏ های دارویی

در سال‌های اخیر، تولید نانوذرات به ‏عنوان حامل‌‏هایی برای دارورسانی مورد توجه قرار گرفته است. حامل‌های نانویی (nanocarriers) با تغییر خصوصیات رهایش دارو، عملکرد دارو را بهبود داده و عوارض جانبی آن را کاهش می‌دهند. در ساخت این نوع از نانوذرات، از مواد مختلفی مانند پلیمرها، ذرات فلزی، و لیپیدها استفاده می‌‌شود که بسته به روش تولید، مورفولوژی متفاوتی دارند. سیستم‌های دارورسانی مبتنی بر حامل‌های نانویی، اکنون به بازار دارویی جهان وارد شده و استفاده از آنها در دارورسانی روز به روز در حال افزایش است. چشم‌انداز آتی تحقیقات در این زمینه، «توسعه نانوذرات دارویی با عملکرد چندگانه (مانند ذرات با قابلیت دارورسانی هدفمند و تصویربرداری همزمان» است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تقسیم‌‌بندی نانوحامل‌های دارویی
 1-2- نانوحامل‌های غیرآلی
 2-2- نانوحامل ‏های آلی
3- آینده تحقیقات
4- انواع دارورسانی توسط نانوحامل‌‏ها
بحث و نتیجه ‏گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Benita, S. ‟Microencapsulation MethodsIndustrial Applications”, USA: CRC Press, (2006).
۲ - Villiers, M. M., Aramwit, P., Kwon, G. S. ‟Nanotechnology in Drug Delivery”, USA: AAPS Press, (2009).
۳ - Arias, J. L. ‟NanotechnologyDrug Delivery, Volume One: Nanoplatforms in Drug Delivery”, USA: CRC Press, (2014).
۴ - Mishra, k. ‟Nanomedicine for Drug DeliveryTherapeutics”, USA: Wiley, (2013).
۵ - Hill, Ryan T.,Ashutosh Chilkoti. "Surface patterning." In Biomaterials Science, pp. 276-301. Academic Press, 2013.
ارسال نظر