سلول های خورشیدی- مقدمه‌ای بر خواص اساسی نیمه رساناها 2

سلول های خورشیدی- مقدمه‌ای بر خواص اساسی نیمه رساناها 2
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

نیمه هادی
اتم دهنده-پذیرنده
حامل‌های اکثریت و اقلیت
سطح فرمی
اپتیک
آهنگ بازترکیب
طول پخش
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۴ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶۵,۹۸۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۹۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵۱
 
 

سلول های خورشیدی- مقدمه‌ای بر خواص اساسی نیمه رساناها 2


به‌دلیل اهمیت شناخت خواص نیمه‌رساناها برای درک نحوه عملکرد سلول‌های خورشیدی و راه‌های بهبود عملکرد و افزایش بازده تبدیل سلول‌ها، در این مقاله بحث گذشته درباره خواص نیمه‌رساناها را ادامه می‌دهیم. به‌منظور بوجود آوردن نیروی الکتریکی، یک سلول خورشیدی نیاز به تولید جریان و ولتاژ دارد. تولید جریان نیازمند حامل‌های بار متحرک است و تولید ولتاژ به یک گاف بین ترازهای انرژی الکترونی نیاز دارد. فلزات حامل بار آزاد و عایق‌ها گاف نواری بین ترازهای انرژی الکترونی دارند، اما نیمه‌رساناها هر دو خصوصیت را باهم دارند. اکنون می‌توان به این سؤال پاسخ داد که چرا برای ساخت سلول خورشیدی به نیمه‌رساناها نیاز داریم. برای افزایش بازده تبدیل سلول، بایستی تفکیک مؤثر بار صورت گیرد، که وابسته به عواملی مانند طول پخش الکترون‌ها و حفره‌ها می‌باشد. برای یک سلول خورشیدی فرآیندهای تولید الکترون‌ها و حفره‌ها و بازترکیب آن‌ها از بیشترین اهمیت برخوردار است، از این‌رو آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نیمه‌‌رساناهای ذاتی و غیرذاتی
3- فرآیندهای جذب اپتیکی
4- تفکیک حامل‌های بار در نیمه‌رسانا

5- معادله پیوستگی
6- بحث و نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Fraas Lewis, Partain Larry, “Solar CellsTheir Applications”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc. (2010).
۲ - Soga, T., (editor), “Nanostructured Materials for Solar Energy Con” (Fundamentals of Solar Cell), Elsevier, (2006).
۳ - Wurfel, Peter, “Physics of Solar Cell Prenciples to New Concepts”, John Wiley & Sons, Inc., (2005).
۴ - . اشکرافت، نیل، مرمین، دیوید، " فیزیک ماده چگال" ترجمه: خانلری محمد رضا، پورقاضی اعظم، چاپ دوم. تهران: دانش نگار، (1387).
۵ - Fonash, J. Stephen, “Solar Cell Device Physics”, Second Edition, USA, Elsevier Inc., (2010).
ارسال نظر