سلول های خورشیدی- مقدمه ای بر خواص اساسی نیمه رساناها 1

سلول های خورشیدی- مقدمه ای بر خواص اساسی نیمه رساناها 1
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

پیل ( سلول ) خورشیدی
نیمه هادی
فوتوولتاییک
الکترون- حفره
جذب نور مرئی
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۳ رای)

سلول های خورشیدی- مقدمه ای بر خواص اساسی نیمه رساناها 1


رشد مصرف جهانی انرژی در قرن اخیر و همراه با آن افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، با آلودگی بیش از پیش محیط زیست و خسارات جبران‌ناپذیر برای منابع حیاتی همراه بوده است. به منظور کاهش اتکا جهانی به منابع طبیعی پایان‌پذیر و سوخت‌های مخرب محیط زیست، تلاش‌های علمی فراوانی برای کاهش هزینه‌های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر صورت گرفته است. از جمله، تلاش برای تولید انرژی الکتریکی با استفاده از نور خورشید، که با استفاده از خاصیت ذاتی نیمه رساناها انجام شده است. نخستین سلول‌های خورشیدی بر پایه نیمه‌رساناها، که بازده آن‌ها به بیش از %10 می‌رسید در سال‌های 1960-1950 ساخته شدند. هم اکنون %90-85 قطعات فوتوولتایی خورشیدی در سراسر جهان بر پایه قرص‌های نازک بلوری سیلیکون ساخته می‌شوند. امروزه استفاده از نیمه‌رساناها تحول عظیمی در صنایع اپتیکی و الکترونیکی بوجود آورده است. بررسی خواص اساسی نیمه‌رساناها مانند ساختار نواری و نیز توضیح پدیده‌هایی مانند اثر فوتوولتایی از اهداف این مقاله است.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه:

1-1- طیف خورشید و فوتون‌ها (Photons)
2- خواص اساسی نیمه‌رساناها
1-2- ساختار نواری
2-2- گاف نواری مستقیم و غیرمستقیم در نیمه‌رساناها

3-2-انتقال حامل در نیمه‌رسانا
1-3-2- تحرک (Mobility)

4-2- اثر فوتوولتایی
5-2- بازترکیب (Recombination)
3- بحث و نتیجه‌گیری
 لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Hochbaum, I.Allon, Yang, Peidong, “Semiconductor Nanowires for Energy Con” Chem. Rev. 2010, 110, 527–546, (2010).
۲ - Wang, Yanqi, “Arrays of ZnO Nanowire for Photovoltaic Devices”, Dessertation Submitted for PhD Degree, City University of Hong Cong, (2009).
۳ - Mims III, Forrest M., “Solar Cell Projects”, Radio Shack Engineer’s Mini Notebook, First Printing, USA, (1999).
۴ - Fraas, Lewis, Partain, Larry, “Solar CellsTheir Applications”, Second Edition, John Wiley & Sons, Inc., (2010).
۵ - Soga, T., (editor), “Nanostructured Materials for Solar Energy Con” (Fundamentals of Solar Cell), Elsevier, (2006).
۶ - Dasgupta, N., Dasgupta A., “Semiconductor Devices, ModellingTechnology”, Prentic Hall of India, New Delhi, (2007).
۷ - Wurfel, Peter, “Physics of Solar Cell Prenciples to New Concepts”, John Wiley & Sons, Inc., (2005).
۸ - Fonash, J. Stephen, “Solar Cell Device Physics”, Second Edition, USA, Elsevier Inc., (2010).
ارسال نظر