سلول‌های خورشیدی برپایه کوانتوم‌دات‌های پروسکایتی

سلول‌های خورشیدی برپایه کوانتوم‌دات‌های پروسکایتی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نقاط کوانتومی
سلول خورشیدی
پروسکایت
مواد فتوولتائیک
بازترکیب غیرتابشی
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۲ رای)

سلول‌های خورشیدی برپایه کوانتوم‌دات‌های پروسکایتی

کوانتوم‌دات‌های پروسکایتی (PQD)، یا همان نانوبلورهای پروسکایتی سرب-هالید، به دلیل خواص نوری برجسته و تکنیک‌های آماده‌سازی ساده‌شان، به عنوان یکی از نویدبخش‌ترین دسته‌های مواد فتوولتائیک برای سلول‌های خورشیدی در نظر گرفته می‌شوند. دستاوردهای قابل توجهی با استفاده از سلول‌های خورشیدی PQDSC) PQD) حاصل آمده است. به طور خاص، بازده تبدیل توان PQDSC ها از طریق کنترل دقیق شیمی سطح PQDها و فیزیک افزاره‌ی PQDSCها افزایش زیادی یافته است و از 10.77٪ به 17.39٪ (عدد تأیید شده 16.6٪) رسیده است. این مقاله به توصیف کوانتوم‌دات‌های پروسکایتی، ساختار بلوری آن‌ها، و برخی روش‌‌های سنتز آنها می‌پردازد[1].

این مقاله شامل بخش‌های زیر است:
1. مقدمه
2. PQDها
3. ساختار بلوری و خواص منحصر به فرد PQDها
4. خلاصه‌ای از روش‌های سنتز PQDها
5. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - https://www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
۲ - Swarnkar, Abhishek, et al. "Quantum dot–induced phase stabilization of α-CsPbI3 perovskite for high-efficiency photovoltaics." Science 354.6308 (2016): 92-95.
۳ - Hao, Mengmeng, et al. "Ligand-assisted cation-exchange engineering for high-efficiency colloidal Cs1− x FA x PbI3 quantum dot solar cells with reduced phase segregation." Nature Energy 5.1 (2020): 79-88.
۴ - Protesescu, Loredana, et al. "Nanocrystals of cesium lead halide perovskites (CsPbX3, XCl, Br,I): novel optoelectronic materials showing bright emission with wide color gamut." Nano letters 15.6 (2015): 3692-3696.
۵ - Zhang, Xiaoliang, Jianhua Liu,Erik MJ Johansson. "Efficient charge-carrier extraction Ag 2 S quantum dots prepared by the SILAR method for utilization of multiple exciton generation." Nanoscale 7.4 (2015): 1454-1462.
۶ - Akkerman, Quinten A., et al. "Genesis, challengesopportunities for colloidal lead halide perovskite nanocrystals." Nature materials 17.5 (2018): 394-405.
۷ - Zhang, Yaohong, et al. "Photoexcited carrier dynamics in colloidal quantum dot solar cells: insights into individual quantum dots, quantum dot solid filmsdevices." Chemical Society Reviews 49.1 (2020): 49-84.
۸ - Li, Xiaoming, et al. "CsPbX3 quantum dots for lightingdisplays: room‐temperature synthesis, photoluminescence superiorities, underlying originswhite light‐emitting diodes." Advanced Functional Materials 26.15 (2016): 2435-2445.
۹ - Pan, Qi, et al. "Microwave-assisted synthesis of high-quality “all-inorganic” CsPbX 3 (XCl, Br, I) perovskite nanocrystalstheir application in light emitting diodes." Journal of Materials Chemistry C 5.42 (2017): 10947-10954.
۱۰ - Tong, Yu, et al. "Highly luminescent cesium lead halide perovskite nanocrystals with tunable compositionthickness by ultrasonication." Angewandte Chemie International Edition 55.44 (2016): 13887-13892.
۱۱ - Chen, Min, et al. "Solvothermal synthesis of high‐quality all‐inorganic cesium lead halide perovskite nanocrystals: nanocube to ultrathin nanowire." Advanced Functional Materials 27.23 (2017): 1701121.
۱۲ - Wu, Linzhong, et al. " nonluminescent Cs4PbX6 (XCl, Br, I) nanocrystals to highly luminescent CsPbX3 nanocrystals: water-triggered transformation through a CsX-stripping mechanism." Nano Letters 17.9 (2017): 5799-5804.
ارسال نظر