دارورسانی هدفمند به وسیله دندریمرها 1

دارورسانی هدفمند به وسیله دندریمرها 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

دندریمر
درختسان‌
مولکول‌های آبشاری
کپسوله شدن
دارو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۴ رای)

دارورسانی هدفمند به وسیله دندریمرها 1

دندریمرها دسته جدیدی از مواد پلیمری با انشعاب‌هایی هستند که همگی از یک هسته منشأ گرفته اند و به عنوان ماکرومولکول هایی با ساختار شاخه ای سه بعدی توصیف می شوند. ساختار این مواد تاثیر بسزایی بر خواص فیزیکی و شیمیایی آنها دارد. به دلیل رفتارهای بی‌نظیر دندریمرها، از آنها در محدوده وسیعی از کاربردهای بیوپزشکی و صنعتی استفاده می‌شود. به طور سنتی شیمی پلیمر و تکنولوژی، بر پلیمرهای خطی که تنها شامل تعدادی انشعاب‌های کوچک یا بزرگ هستند، متمرکز شده‌ است. اخیراٌ یافت شده که ماکرومولکول‌های با انشعاب های زیادهم مرکز یعنی همان دندریمرها نسبت به پلیمرهای متداول می‌توانند متفاوت باشند و ساختار این مواد نیز تاثیر زیادی برکاربردهای آنها خواهد داشت.ویژگی های بی نظیر دندریمرها شامل اندازه یکسان، بالاترین درجه ایجاد شاخه، حلالیت در آب و وجود حفره های درونی، آنها را برای کاربردهای دارورسانی و بیولوژیکی جذاب کرده است. آنچه دراین مقاله خوانده می‌شود مروری بر خواص فیزیکو شیمیایی و کاربردهای پزشکی و دارویی دندریمرها خواهد بود.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه
2- روش تهیه دندریمرها
3- ویژگی های دندریمرها
4- انواع دندریمرها
 1-4- دندریمرهای کریستال مایع
 2-4- تک تو دندریمرها
 3-4-  دندریمرهای کایرال
 4-4- دندریمرهای PAMAMOS
 5-4- دندریمرهای هیبریدی
 6-4- دندریمرهای پپتیدی
 7-4- گلیکودندریمرها
 8-4-  PAMAM دندریمرها
5- بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Medina, S. H., El-Sayed, M. E. H. “Dendrimers as Carriers for Delivery of Chemotherapeutic Agents”.Chem. Rev, Vol.109, pp.3141–3157,( 2009).
۲ - Klajnert, B., Bryszewska, M. “Dendrimers: propertiesapplications”. ActaBiochimicaPolonica, Vol. 48, No. 1, PP. 199–208, ( 2001).
۳ - Nanjwade, B. K., Bechra, H. M., Derkar. G. K., Manvi. F. V., Nanjwade. V. K., “Dendrimers: Emerging polymers for drug-delivery systems”.,European Journal of Pharmaceutical Sciences.,Vol,38., pp, 185–196, (2009).
ارسال نظر