تبدیل فوتوکاتالیستی CO2 به سوخت‌ های هیدروکربنی

تبدیل فوتوکاتالیستی CO2 به سوخت‌ های هیدروکربنی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

فوتوکاتالیست
اکسایش-کاهش
تجدیدپذیر
هیدروکربنی
امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۵,۶۶۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۱۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۶
 
 

تبدیل فوتوکاتالیستی CO2 به سوخت‌ های هیدروکربنی

پژوهش در مورد CO2 پتانسیل کاهش وابستگی ما،  به فرآورده های نفتی و مهار گرمایش جهانی را دارد. سوخت‌های فسیلی مسئول بخش عمده‌ای از مصرف انرژی جهانی هستند که منجر به انتشار بیش از حد CO2 و گازهای مضر دیگر می‌شود. علاوه بر این، اقتصاد کنونی جهان و جامعه بشری به شدت به سوخت‌های فسیلی وابسته هستند. بنابراین، نیاز جدی به توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر برای تولید انرژی و مواد شیمیایی وجود دارد. کاهش فتوکاتالیستی CO2 یک استراتژی نویدبخش برای به دست آوردن انرژی های تجدیدپذیر و سوخت‌های هیدروکربنی است. این مقاله ابتدا به توصیف این روش می‌پردازد و سپس چالش‌های این روش را شرح می‌دهد و نهایتا مزیت‌های نانومواد برای رفع برخی از این چالش‌ها را ارائه می‌دهد.  

این مقاله شامل بخش‌های زیر است
1- مقدمه
2- اصول تبدیل نوری CO2
3- چالش‌های کاهش نوری CO2
4- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Gong, Eunhee, et al. "Solar fuels: researchdevelopment strategies to accelerate photocatalytic CO 2 con into hydrocarbon fuels." Energy & Environmental Science 15.3 (2022): 880-937.
۲ - Halmann, M. "Photoelectrochemical reduction of aqueous carbon dioxide on p-type gallium phosphide in liquid junction solar cells." Nature 275.5676 (1978): 115-116.
۳ - Chang, Xiaoxia, Tuo Wang,Jinlong Gong. "CO2 photo-reduction: insights into CO2 activationreaction on surfaces of photocatalysts." Energy & Environmental Science 9.7 (2016): 2177-2196.
۴ - Wang, Wan-Hui, et al. "CO2 hydrogenation to formatemethanol as an alternative to photo-and electrochemical CO2 reduction." Chemical reviews 115.23 (2015): 12936-12973.
۵ - Lai, Ting-Hsuan, Ken-ichi Katsumata,Yung-Jung Hsu. "In situ charge carrier dynamics of semiconductor nanostructures for advanced photoelectrochemicalphotocatalytic applications." Nanophotonics 10.2 (2020): 777-795.
۶ - Fu, Junwei, et al. "Product ivity of photocatalytic CO2 reduction reactions." Materials Today 32 (2020): 222-243.
۷ - Dimitrijevic, Nada M., et al. "Role of watercarbonates in photocatalytic transformation of CO2 to CH4 on titania." Journal of the American Chemical Society 133.11 (2011): 3964-3971.
ارسال نظر