استفاده از نانومواد کاتالیستی در تصفیه آب از طریق فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون-فرایند‌های مبتنی بر عوامل اکسایش-کاهش

استفاده از نانومواد کاتالیستی در تصفیه آب از طریق فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون-فرایند‌های مبتنی بر عوامل اکسایش-کاهش
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تصفیه آب و پساب
اکسیداسیون
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۳ رای)

استفاده از نانومواد کاتالیستی در تصفیه آب از طریق فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون-فرایند‌های مبتنی بر عوامل اکسایش-کاهش

استفاده از فرایند‌های اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) برای تصفیه آب انتخاب جذابی محسوب می‌شود. تلاش‌ها برای غلبه بر موانع بنیادین بر سر راه استفاده عملی از فرایند‌های سنتی AOPs از قبیل کاهش مصرف انرژی و مواد شیمیایی ورودی، روی بهره‌برداری از کاتالیست‌های ناهمگن تمرکز یافته است. به‌ویژه، پیشرفت‌های اخیر در حوزه فناوری نانو تحقیقات گسترده‌ای را با هدف بررسی امکان استفاده از نانومواد مهندسی برای به‌کارگیری در فرایند‌های AOPs برانگیخته است. با در نظر گرفتن این رویکرد، در این مقاله به ارزیابی مطالعاتی که اخیراً در زمینه استفاده از نانو‌مواد کاتالیستی مهندسی‌شده طی فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون در فناوری‌های تصفیه نسل جدید مبتنی بر آن‌ها انجام شده است، پرداخته می‌شود. این فرایند‌ها اغلب نیازمند استفاده از مواد شیمیایی گران‌بها و انرژی به‌صورت نور یا الکتریسیته بوده و معمولاً در مقیاس انبوه و منحصراً برای اهدافی که توسط روش‌های متداول قابل‌انجام نیستند، به‌کار می‌رود. در این مقاله، به تشریح فرایند‌های AOPs مبتنی بر عوامل اکسایش-کاهش پرداخته می‌شود و دو گروه دیگر از فرایند‌های AOPs مبتنی بر نور و الکتریسیته در مقاله دیگری تحت عنوان "استفاده از نانومواد کاتالیستی در تصفیه آب از طریق فرایند‌های پیشرفته اکسیداسیون: فرایند‌های مبتنی بر نور و الکتریسیته" مطرح خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- فرایند‌های مبتنی بر عوامل اکسایش-کاهش
نتیجه‌گیری
 لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
 

منابـــع و مراجــــع
۱ - Miklos, David B., Christian Remy, Martin Jekel, Karl G. Linden, Jörg E. Drewes,Uwe Hübner. "Evaluation of advanced oxidation processes for waterwastewater treatment–A critical review." Water Research 139 (2018): 118-131.
۲ - Hodges, Brenna C., Ezra L. Cates,Jae-Hong Kim. "Challengesprospects of advanced oxidation water treatment processes using catalytic nanomaterials." Nature nanotechnology 13, no. 8 (2018): 642.
۳ - Stefan, Mihaela I., ed. Advanced oxidation processes for water treatment: fundamentalsapplications. IWA publishing, 2017.
۴ - Deng, Yang,Renzun Zhao. "Advanced oxidation processes (AOPs) in wastewater treatment." Current Pollution Reports 1, no. 3 (2015): 167-176.
۵ - Dewil, Raf, Dionissios Mantzavinos, Ioannis Poulios,Manuel A. Rodrigo. "New perspectives for advanced oxidation processes." Journal of environmental management 195 (2017): 93-99.
ارسال نظر