مجتبی نسب

مجتبی نسب
 
  • امتیاز 40
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع کارشناسی
  • دانشگاه دانشگاه شهید باهنر کرمان
  • تعداد بازدید 4,058