میر سامان صفوی

میر سامان صفوی
 
  • امتیاز 200
  • استان آذربايجان شرقي
  • شهر تبريز
  • مقطع کارشناسی ارشد
  • دانشگاه دانشگاه تبریز
  • تعداد بازدید 2,306
 
 
 
 

میر سامان صفوی