آزاده بشری

آزاده بشری
 
  • امتیاز 220
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع دکتری تخصصی
  • دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • تعداد بازدید 6,133
 
 
 
 

آزاده بشری