انیس جعفری

انیس جعفری
 
  • امتیاز 30
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع کارشناسی ارشد
  • دانشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • تعداد بازدید 1,290
 
 
 
 

انیس جعفری