ابوالفضل آذرنیا

ابوالفضل آذرنیا
 
  • امتیاز 2338
  • استان آذربايجان شرقي
  • شهر تبريز
  • مقطع دکتری تخصصی
  • دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف
  • تعداد بازدید 129,979
 
 
 
 

رزومه تحصیلی

- دکتری مهندسی مواد – دانشگاه صنعتی شریف

-  مؤلف چند جلد کتاب و مجری چندین پروژه در حوزه فناوری نانو

- مدرس دور‌های سایت آموزش فناوری نانو

 

مقالات ISI برتر

20. Fatemeh Bakhshandeh, Abolfazl Azarniya, Hamid Reza Madaah Hosseini, and Saman Jafari. "Are aluminium titanate-based nanostructures new photocatalytic materials? Possibilities and perspectives." Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 353 (2018): 316-324. (IF: 3.306) Page 10 of 18 21.
Amir Azarniya, Abolfazl Azarniya, Amir Abdollah‐zadeh, Hamid Reza Madaah Hosseini, and Seeram Ramakrishna. "In Situ Hybrid Aluminum Matrix Composites: A Review of Phase Transformations and Mechanical Aspects." Advanced Engineering Materials 21, no. 7 (2019): 1801269. (IF: 2.319) 22.
Abolfazl Azarniya, Mir Saman Safavi, Saeed Sovizi, Amir Azarniya, Biao Chen, Hamid Reza Madaah Hosseini, and Seeram Ramakrishna. "Metallurgical Challenges in Carbon Nanotube-Reinforced Metal Matrix Nanocomposites." Metals 7, no. 10 (2017): 384. (IF: 2.117) 23.
Ali Rasooli, Mohammad Ali Boutorabi, Mahdi Divandari, and Abolfazl Azarniya. "Effect of high heating rate on thermal decomposition behaviour of titanium hydride (TiH2) powder in air." Bulletin of Materials Science 36, no. 2 (2013): 301-309. (IF: 1.4) 24.
Safavi, Mir Saman, Abolfazl Azarniya, Mohammad Farshbaf Ahmadipour, and Mogalahalli Venkatesh Reddy. "New-emerging approach for fabrication of near net shape aluminum matrix composites/nanocomposites: Ultrasonic additive manufacturing." Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 52, no. 2 (2019): 188-196. (IF: 0.654)

 

افتخارات

- مشاوره فنی در معتبرترین موسسه دولتی ایران یعنی ایران شورای نوآوری فناوری نانو (INIC، https://en.nano.ir/) به مدت دو سال در برنامه نانواستارتاپ: ناظر بیش از 80 تیم استارتاپی، 2019-2020 
- اخذ بورسیه صنعتی از دانشگاه ملی سنگاپور (NUS) برای یک نفر سال
- به عنوان مسئول علمی و فنی شورای راهبری نانواستارت آپ انتخاب شد برنامه در INIC، 2019
- به عنوان سردبیر در وب سایت INIC، www.edu.nano.edu کار کرد 
- به عنوان یکی از طراحان سوال در مسابقه ملی نانو در سال 2019 فعالیت کرد 
- کار به عنوان مترجم علمی برای برنامه بین المللی وب سایت INIC، 2019
- ترجمه کتاب راهنمای جامع، با عنوان "IBIC" برای INIC، 2017-2018 
- به عنوان یکی از نویسندگان اصلی در تدوین INIC مربوط به تصفیه آب کار کرد نقشه راه 
- رتبه 15 در بین حدود 6000 دانشجو در ورودی دانشگاه سراسری در مقطع کارشناسی ارشد آزمون علوم و مهندسی مواد (کنکور)، بهمن 1391. 
- رتبه 56 در بین حدود 1300 دانشجو در Ph.D. مدرک ورودی دانشگاه سراسری آزمون علوم و مهندسی مواد (کنکور)، اسفند 1393.  بهترین مقاله مروری در مجله فلزات (انتخاب به عنوان صفحه جلد مجله: جلد 7، شماره 10) 
- برگزیده پژوهشگر برتر در حوزه فناوری نانو از سوی ابتکار فناوری نانو ایران شورا (INIC) در سال 2017، ایران 
- برگزیده به عنوان بهترین دانشجو محقق در سال 2017 توسط گروه علوم مواد و مهندسی، دانشگاه صنعتی شریف، ایران 
- تجلیل از دانشگاه صنعتی شریف برای بهترین مقالات پژوهشی در سال 1396