هادی تابانی

هادی تابانی
 
  • امتیاز 1341
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع دکتری تخصصی
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • تعداد بازدید 4,203
 
 
 
 

رزومه تحصیلی

* دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه شهید بهشتی

* عضو هیأت علمی و عضو شورای علمی پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاه شهید بهشتی

* تدریس دروس آزمایشگاهی و تجزیه در دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی

* مسئول برگزاری و ‌مدرس دوره‌ها و کارگاه‌های تئوری و عملی در زمینه کروماتوگرافی

* چاپ مقالات متعدد در مجلات ISI با موضوعیت انواع روش‌های استخراج و کروماتوگرافی

* مجری و‌ همکار در چند طرح پژوهشی در زمینه جداسازی و استخراج

 

مقالات ISI برتر

A low-voltage electro-membrane extraction for quantification of imatinib and sunitinib in biological fluids A. Z. Moghaddam, A. E. Bameri, M. R. Ganjali, M. Alexovic, M. Erfani Jazi, H. Tabani*, Bioanalysis, 13 (2021) 138. 
Gel electromembrane microextraction followed by ion chromatography for direct determination of iodine in supplements and fortified food samples: Green chemistry for food analysis W. Alahmad, C. Kraiya, P. Varanusupakul , H. Tabani, P.
Varanusupakul, Food Chem. 358 (2021) 129857. 
Simultaneous separation and quantification of acidic and basic dye specimens via a dual gel electro-membrane extraction from real environmental samples S.M. Rezaei, S Makarem, M. Alexovič, H. Tabani*, J. Iran. Chem. Soc. 18 (2021) 2091-2099. 
 Two-phase agarose gel-electromembrane extraction: Effect of organic solvent as acceptor phase in electroendosmosis flow phenomenon M. Maghsoudi, S. Nojavan, M. Alexovič, H. Tabani, J. Pharm. Biomed. Anal. 195 (2021) 113862.
An overview on the recent applications of agarose as a green biopolymer in microextraction-based sample preparation techniques H. Tabani*, M. Alexovic, J. Sabo, M. Ramos Payan, Talanta 224 (2021) 121892- 121899.
Gel electro-membrane extraction of propranolol and atenolol from blood serum samples: Effect of graphene-based nanomaterials on extraction efficiency of gel membrane A. Z. Moghaddam, M. Goharjoo, E. Ghiamati, K. Khodaei, H. Tabani, Talanta 222 (2021) 121557.

 

افتخارات

- ثبت 40 مقاله ISI در مجلات معتبر
- داور اصلی "مجله تجزیه و تحلیل دارویی و زیست پزشکی". "60 مقاله" شده است از سال 2014 بررسی شده است.
- فارغ التحصیل از 3 سومین دانشگاه برتر ایران بر اساس رتبه بندی دانشگاه های جهانی QS در سال 2022.
- شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد در ایران با بیش از 10000 متقاضی و در رتبه 80 قرار گرفت .
- هر دو مدرک M.Sc. و مدرک دکترا از دانشگاه های دولتی