امیر آذرنیا

امیر آذرنیا
 
  • امتیاز 382
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع دکتری تخصصی
  • دانشگاه دانشگاه تربیت مدرس
  • تعداد بازدید 54,623