امیرمحمود بخشایش

امیرمحمود بخشایش
 
  • امتیاز 60
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع دکتری تخصصی
  • دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف
  • تعداد بازدید 8,838
 
 
 
 

امیرمحمود بخشایش