گلناز پرهیزکار

گلناز پرهیزکار
 
  • امتیاز 5232
  • استان تهران
  • شهر تهران
  • مقطع دکتری تخصصی
  • دانشگاه دانشگاه اصفهان
  • تعداد بازدید 56,966
 
 
 
 

رزومه تحصیلی

- دکتری شیمی آلی از دانشگاه اصفهان
- مدرس بنیاد آموزش فناوری نانو
مدرس بیش از ۸۰ سمینار و کارگاه دانشجویی، دانش‌‏آموزی و دبیران در حوزه فناوری نانو در نقاط مختلف کشور
- انتشار چندین مقاله ISI در حوزه شیمی آلی، نانوکاتالیست‏‌ها و نانوحامل‏‌های دارویی

 

مقالات ISI برتر

I1-Mona Hosseini-Sarvari, Golnaz Parhizkar, Regioselective Friedel-Crafts alkylation of indoles with epoxides using nano MgO, Green Chem. Lett. Rev., 2012, 5, 439-449

I2-Elahehnaz Parhizkar, Fatemeh Ahmadi, Saeid Daneshamouz, Soliman Mohammadi-Samani, Amirhossein Sakhteman, Golnaz Parhizkar, Synthesis and characterization of water-soluble conjugates of cabazitaxel hemiesters-dextran, Anticancer Agents2. Med. Chem.,  2017, 17, 1555-1562

I3-Elahehnaz Parhizkar, Saeid Daneshamouz, Soliman Mohammadi-Samani, Amirhossein Sakhteman, Golnaz Parhizkar, Mahmoud Omidi, Fatemeh Ahmadi, Synthesis and in vitro assessment of novel water-soluble dextran-docetaxel conjugates as potential pH sensitive3. system for tumor-targeted delivery, J. Appl. Polym. Sci., 2017, 134, 45457-45463.

I4-Golnaz Parhizkar, Ahmad Reza Khosropour, Iraj Mohammadpoor-Baltork, Elahehnaz Parhizkar, Hadi Amiri Rudbari, Unique cascade ring-opening/cyclization reaction of azlactones and DBU or DBN: Synthesis of new pyrrolam A analogues, Tetrahedron, 2017, 73, 1397-4.1406
I
I5-Golnaz Parhizkar, Ahmad Reza Khosropour, Iraj Mohammadpoor-Baltork, Elahehnaz Parhizkar, Hadi Amiri Rudbari, CsF-Catalyzed transannulation reaction of oxazolones: Diastereoselective synthesis of diversified trans-N-(6-Oxo-
1,4,5,6- tetrahydropyrimidin-5-5. yl)benzamides with arylidene azlactones and amidines, ACS Comb. Sci., 2018, 20, 358-365.

I6-Elahehnaz Parhizkar, Soliman Mohammadi Samani, Amirhossein Sakhteman, Saeid Daneshamouz, Golnaz Parhizkar, Fatemeh Ahmadi, Synthesis, cytotoxicity assay, pharmacokinetics, biodistribution and modeling study of cabazitaxel-dextran nanoconjugates:6. targeted vs non targeted delivery, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2021, 209, 112187.

 

افتخارات

- دریافت حمایت تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت انجام پایان‏نامه کارشناسی ارشد
- دریافت حمایت تشویقی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو جهت انجام رساله دکتری
- کسب عنوان پژوهشگر برتر در هفتمین همایش دانشجویی فناوری نانو، دانشگاه تربیت مدرس، 1389
- کسب رتبه 17 کشوری (رتبه نخست رشته شیمی) هشتمین مسابقه ملی فناوری نانو
- تقدیر شده به عنوان کاربر برتر سایت آموزش فناوری نانو طی سه سال متوالی، 1396-1394
- کسب عنوان جوان برتر دانشگاه اصفهان، 1394

 
دوره‌های آنلاین و حضوری

# عنوان سال
1 ورکشاپ سه روزه نانوفن 300