سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها

سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها


سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها
 • تاریخ شروع ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
 • زمان دوره ۲:۰۰
 • تعداد شرکت کنندگان ۲۰۰

دندریمرها یا درختسان‌ها، ساختارهایی پلیمری هستند که از یک هسته مرکزى چند‌عاملى، واحدهاى منشعب‌شده به‌عنوان شاخه‌های تشکیل‌دهنده قسمت درونی درختسان و تعدادى گروه عاملى سطحى تشکیل شده‎اند. سر‌‌شاخه‌های‌ موجود در قسمت درونی بیانگر نسل‌های مختلف درختسان هستند که با استفاده از تکرار یک الگوی ساختاری توصیف می‌شوند. این واحدهای تکرار‌شونده بسته به خواص مورد ‌انتظار می‌توانند قطبی یا غیرقطبی، انعطاف‌پذیر یا صلب باشند. به دلیل داشتن تعداد زیادی گروه عاملی با تنوع بالا، درختسان‌ها قابلیت کاربردی بالایی از خود نشان داده‌اند و در حوزه‌های کاربردی پیشرفته از قبیل دارو‌رسانی، ژن‌درمانی، تصویر‌برداری تشدید مغناطیسی و کاربردهای کاتالیستی بسیار مورد‌ توجه قرار گرفته‌اند.

دکتر سمیه اکبری

استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 • درشت‌مولکول‌ها
 • ساختار درختسانی
 • درختسان، پیوند درختی، ساختار پُرشاخه
 • روش‌های سنتز ساختارهای درختسانی (روش‌های همگرا-واگرا)
 • ویژگی‌های ساختارهای درختسانی
 • مشخصه‌یابی درختسان‌ها
 • رفتار رئولوژی (جریان) درختسان‎ها
 • پتانسیل‎های کاربردی درختسان‌ها
 • گزارش نقشه راه درختسان‌ها
 • کاربرد ساختارهای درختسانی در نساجی

بلیط سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها


# عنوان قیمت - تومان ثبت نام
1 سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها قیمت کل : ۵۰,۰۰۰ ثبت نام
کد تخفیف ثبت کد تخفیف

سخنرانان سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها


سنتز، شناسایی و کاربرد درختسان‌ها

سمیه اکبری