آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری

آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری


آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری
  • تاریخ شروع ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
  • زمان دوره ۱۰۰ دقیقه
  • تعداد شرکت کنندگان ۲۰۲
کامپوزیت‌ها موادی دو یا چند فازه هستند که از دو جزء فاز زمینه (Matrix) و فاز پرکننده (Filler) یا تقویت‌کننده تشکیل شده‌اند. هدف استفاده از کامپوزیت‌ها، دستیابی به خواص مطلوبی است که در حالت عادی در ماده زمینه وجود ندارد. در نانوکامپوزیت‌ها حداقل یکی از سه بعد (طول، عرض یا ارتفاع) جز پرکننده در محدوده نانومتری است. نانوکامپوزیت‌ها در مقایسه با کامپوزیت‌ها این مزیت را دارند که بهبود یک ویژگی مفید، سایر ویژگی‌های مفید زمینه را کاهش نمی‌دهد که علت آن به سطح زیاد و اندازه کوچک پرکننده‌های نانویی برمی‌گردد. نانوکامپوزیت‌ها بر مبنای زمینه مورد استفاده به سه دسته زمینه فلزی، زمینه سرامیکی و زمینه پلیمری تقسیم می‌شوند و پرکننده‌های نانویی می‌توانند از هر سه نوع نانوساختار ابعادی (صفر بعدی، یک‌بعدی و دوبعدی) و با هر شکلی باشند. در مقایسه با دو نوع کامپوزیت دیگر، نانوکامپوزیت‌های زمینه پلیمری هم از جنبه حضور در بازار و هم میزان تحقیقات، در جایگاهی بالاتر قرار دارند که دلیل آن ضرورت بهبود خواص پلیمرها، قیمت پایین و سادگی تولید این نانوکامپوزیت‌هاست. پخش‌شدگی (Dispersion) و توزیع (Distribution) مناسب پرکننده‌های نانویی در کل زمینه پلیمری یکی از ملزومات اصلی در ساخت نانوکامپوزیت‌های پلیمری است. نانورس و نانوذرات سیلیکا از جمله پرکننده‌های پرکاربرد در این نانوکامپوزیت‌ها هستند. به‌دلیل خواصی نظیر افزایش مقاوت حرارتی، کاهش نفوذپذیری نسبت به گازها و افزایش مقاومت به خوردگی، صنعت بسته‌بندی بیشترین میزان کاربرد نانوکامپوزیت‌های پلیمری را به خود اختصاص داده است.

آقای دکترحمیدرضا شاقلانی

  •  دکتری نانوشیمی از دانشگاه کاشان
  •  سابقه پژوهشی و چاپ مقالات معتبر در زمینه نانوکامپوزیت‌های پلیمری
  •  کسب رتبه برتر در ادوار گذشته مسابقه ملی فناوری نانو و مدرس نانو

1- معرفی کامپوزیت‌ها، نانوکامپوزیت‌ها و نانوکامپوزیت‌های پلیمری

(اجزای سازنده - انواع کامپوزیت‌ها و ....)

2- روش‌های ساخت و تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمری

(ترکیب اجزا و سنتز درجا - فرایند ذوب - فرایند محلول - پلیمریزاسیون درجا - سنتز درجا پرکننده‌ و ....)

3- روش‌ها و تجهیزات مشخصه‌یابی نانوکامپوزیت‌های پلیمری

(آنالیزهای ساختاری و اندازه‌گیری خواص - XRD - SEM - TEM - AFM - آنالیز حرارتی - تکنیک‌های طیف‌سنجی و ...)

4- خواص نانوکامپوزیت‌های پلیمری

(خواص مکانیکی - خواص سدی - خواص الکتریکی و ...)

5- کاربردهای نانوکامپوزیت‌های پلیمری

(صنایع بسته‌بندی - مقاومت دمایی - کاربردهای زیست‌محیطی - مواد خودترمیم‌شونده - کامپوزیت‌های رسانا - جاذب امواج الکترومغناطیس و ...)

بلیط آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری


# عنوان قیمت - تومان ثبت نام
1 آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری قیمت کل : ۵۰,۰۰۰ ثبت نام
کد تخفیف ثبت کد تخفیف

سخنرانان آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری


آشنایی با نانوکامپوزیت‌های پلیمری

حمیدرضا شاقلانی لور