11- تفجوشی- تولید قطعه نانوساختار از ماده اولیه پودری

11- تفجوشی- تولید قطعه نانوساختار از ماده اولیه پودری
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱,۵۹۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

11- تفجوشی- تولید قطعه نانوساختار از ماده اولیه پودری

در این مقاله به بررسی روش حرارتی تفجوشی به عنوان روشی جهت تولید مواد نانوساختار، از ماده اولیه پودری پرداخته خواهد شد. تف‌جوشی یا زینتر یکی از مهمترین روش‌های آماده‌سازی قطعات حجیم فلزی و سرامیکی از حالت پودری است. در این روش ابتدا قطعه خام را از ماده اولیه که به صورت پودر است، با روش‌های شکل‌دهی مختلفی نظیر پرس آماده می‌کنند و سپس در کوره قرار می‌دهند؛ در نتیجه حرارت‌دهی در دما و زمان مناسب، قطعه حجیم پخته شده با استحکام مناسب از ذرات پودر بدست می‌آید. در مبحث حاضر به بررسی انواع تفجوشی، فاکتورهای مؤثر بر فرآیند تفجوشی، نیروی محرکه تفجوشی و فرآیند‌های چگالش در دمای بالا و با اعمال فشار پرداخته خواهد شد.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه
2- فاکتورهای مؤثر در تفجوشی فاز جامد
 1-2- دما
 2-2- زمان
 3-2- دانسیته خام
 4-2- همگنی ساختار خام اولیه
 5-2- اتمسفر تفجوشی
 6-2- ناخالصی
 7-2- نحوه انجام تفجوشی
  1-7-2- تفجوشی بدون فشار
  2-7-2- تفجوشی تحت فشار
3- نیروی محرکه تف جوشی
 1-3- تقعر سطحی
 2-3- فشار اعمالی
 3-3- واکنش شیمیایی
4- چگالش در دمای بالا و با اعمال فشار
 1-4- فشردن گرم (Hot Pressing یا HP)
 2-4- فشردن همه جانبه در دمای بالا (Hot Isostatic Pressing یا HIP)
 3-4- فشردن خارج از قالب و در دمای بالا (Sinter Forging یا SF)
5- نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
ارسال نظر