10- روش های ساخت زیست تقلیدانه

10- روش های ساخت زیست تقلیدانه
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

حسن سلیمی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹,۴۴۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۹۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۳۶
 
 

10- روش های ساخت زیست تقلیدانه

استفاده کردن از دانش سیستم‌های زنده موجود در طبیعت، یکی از راهکارهای حل مسائل فنی زندگی بشری و ارتقای سطح تکنولوژی است. گاهی نانوساختارهای طبیعی الهام‌بخش ساخت نانومواد در آزمایشگاه‌ها از روش‌هایی ابداعی هستند و گاهی این نانوساختارها مستقیماً از منشأ زیستی کپی‌برداری شده‌اند. روش‌های تولید نانوساختارهای موجود در طبیعت، تا به حال فنون ویژه‌ای را شامل شده است. در این مقاله سعی شده الگوبرداری از این سیستم‌ها و روش‌های تولید و پیاده‌سازی شرح داده شود. 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - M. Srinivasarao, Nano-optics in the biological world: beetles, butterflies, birds,moths, Chem Rev 99 (1999), 1935–1961.
۲ - A. Lakhtakia, R. J. Martin-Palma, Engineered Biomimicry, Elsevier, 2013, p291
۳ - L. Jiang, L. Feng, Bioinspired Intelligent Nanostructured Interfacial Materials, 2010.
۴ - NatureTech Technology, video, part 1&2&3.
۵ - H. Yahya, Biomimetics, technology imitates Nature, Global Publishing, 1999.
۶ - P. VukusicJ.R. Sambles, Photonic structures in biology, Nature 424 (2003), 852–855.
۷ - M.D. Shawkey, N.I. Morehouse,P. Vukusic, A protean palette: colour materialsmixing in birdsbutterflies, J R Soc Interf 6 (2009), S221–S231.
۸ - S. Kinoshita, S. Yoshioka,J. Miyazaki, Physics of structural colors, Rep Prog Phys 71 (2008), 76401–76500.
۹ - O. Paris, I. Burgert,P. Fratzl, Biomimeticsbiotemplating of natural materials, MRS Bull 35 (2010), 219–225.
ارسال نظر