10- نانوبیوحسگر و کاربرد آن در علوم کشاورزی

10- نانوبیوحسگر و کاربرد آن در علوم کشاورزی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸,۹۹۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۳۵۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۴۹
 
 

10- نانوبیوحسگر و کاربرد آن در علوم کشاورزی

فناوری بیوحسگر به عنوان یک علم نوین، جایگزین قدرتمندی برای تکنیک‌های آنالیز مرسوم در عرصه علوم کشاورزی است. حساسیت و انتخاب‌گری بیوحسگرها امکان توسعه ابزارهای مخصوص برای آنالیز آنی مخلوط‌های پیچیده را بدون نیاز به آماد‌ه‌سازی، با مقدار کم نمونه فراهم می‌کند. حساسیت و ویژگی‌های بیوحسگرها با استفاده از نانومواد در ساختارشان بهبود یافته و استفاده از نانومواد در حسگرها، باعث انقلابی در زمینه‌های آنالیز شیمیایی و زیستی شده است، که امکان آنالیز سریع مواد چندگانه را در شرایط زنده نیز فراهم می‌کند. نانوبیوحسگرها می‌توانند نقش مهمی را به عنوان ابزار آنالیزی دقیق در زمینه تشخیص کشاورزی، برای سنجش سریع و با هزینه پائین در موقعیت‌های صحرایی (مانند: تشخیص ویروسPRRSV در بنادر)، فراهم کنند. تحقیق و توسعه‌ این قبیل حسگرها بیشتر در زمینه سلامت،کاربردهای محیطی و صنعت غذاست، از جمله آن‌ها می‌توان به تشخیص سم آفلاتوکسین و تشخیص آلودگی جوانه سیب‌زمینی، به عوامل عفونت‌زای قارچی (بادقت تشخیص 1 جوانه، دربین 100 کیلوگرم سیب‌زمینی)، اشاره کرد. آنالیز مواد آلوده‌کننده در محصولات کشاورزی و خاک، تشخیص بیماری‌های عفونی در احشام، اندازه‌گیری آنلاین پارامترهای مهم در تولید غذا، آشکار‌سازی ویروس‌ها و باکتری‌های بیماری‌زا در آب آشامیدنی (با استفاده از بیوحسگرهای LSPR)، پایش باروری حیوانات و اسکرینینگ داروها، از دیگر جنبه‌های کاربرد بیوحسگرهاست.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. بررسی
1.2. انواع بیوحسگرها (بر اساس روش انتقال سیگنال)
1.1.2. بیوحسگرهای نوری
2.1.2. بیوحسگر‌های مغناطیسی
3.1.2. بیوحسگر‌های الکتروشیمیایی
4.1.2. بیوحسگر‌های پیزوالکتریک
2.2. برخی نانوساختارهای مورد استفاده در نانوبیوحسگرها و کاربرد آن‌ها
1.2.2. نانوذرات

2.2.2. نقاط کوانتومی
3.2.2. نانولوله‌های کربنی
4.2.2. سیلیکون متخلخل
3.2. باقیمانده حشره‌کش در محصولات کشاورزی و خاک
4.2. کنترل فرایند – ایمنی غذا از لحاظ باکتری‌شناختی
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - P Leonard, S Hearty, J Brennan, L Dunne, J Quinn, Advances in biosensors for detection of pathogens in foodwater, EnzymeMicrobial Technology, 32, (2003).
۲ - CH Jianrong, M Yuqing, He Nongyue, Wu Xiaohua, Li Sijiao, Nanotechnologybiosensors, Biotechnology Advances, 22, (2004).
۳ - KK Jain, Nanodiagnostics: application of nanotechnology in molecular diagnostics, Expert reviews, Vol.3, No.2, (2003).
۴ - R.H Hall, Biosensor technologies for detecting microbiological foodborne hazards, MicrobesInfection, 4, (2002).
۵ - T Kubik, K Bogunia-Kubik, M Sugisaka, Nanotechnology on Duty in Medical Applications, Pharmaceutical Biotechnology, Vol.6, No.1, (2005).
۶ - J Wang, Nanomaterial-based electrochemical biosensors, Analyst, 130, (2005).
۷ - MN Velasco-Garcia, T Mottram, Biosensor Technology addressing Agricultural Problems, Biosystems Engineering, 84, (2003).
۸ - S K Sharma, N Sehgal, A Kumar, Biomolecules for development of biosensors, Current Applied Physics, 3, (2003).
۹ - J Castillo, S Gáspár, S Leth, M Niculescu, A Mortari, I Bontidean, et al, Biosensors for life quality Design, developmentapplications, SensorsActuators B, 102, (2004).
۱۰ - J Riu, A Maroto, F Xavier Rius, Nanosensors in environmental analysis, Talanta, 69, (2006).
۱۱ - P T Kissinger, Biosensors—a perspective, BiosensorsBioelectronics, 20, (2005).
۱۲ - M Pumera, S Sanchez, I Ichinose, J Tang, Electrochemical nanobiosensors, Sensors& Actuators B, 123, (2007).
۱۳ - A J Haes, R P Van Duyne, A nanoscale optical biosensor, J.Am.che.Soc. 5221, (2002).
۱۴ - D Ericson, Nanobiosensors, optofluidic, electricalmechanical approaches, Microfluid Nanofluidics, 4, (2008).
۱۵ - T Jamieson, R Bakhshi, D Petrova, R Pocock, Mo Imani, A M Seifalian, Biological applications of quantum dots, Biomaterials, 28, (2007).
۱۶ - W Yang,P Thordarson, J J Gooding, S P Ringer, F Braet, Carbon nanotubes for biologicalbiomedical applications, 18, (2007).
۱۷ - S G Wang, Q Zhang, R Wang, S.F. Yoon, A novel multi-walled carbon nanotubes-based biosensor glucose detection, BiochemicalBiophysical Research Communications, 311, (2003).
۱۸ - C Hierold, A Jungen, Ch Stampfer, T Helbling, Nano electromechanical sensors based on carbon nanotubes, SensorsActuators A, 136, (2007).
۱۹ - GK Knopf, A S Bassi, Smart biosensor technology, Taylor & Francis Group(2007).
ارسال نظر