10- میکروسکوپ تونلی روبشی - 2

10- میکروسکوپ تونلی روبشی - 2
سطح مقاله

منابع مسابقه ملی فناوری نانو
نویسندگان

مهدی کدخدائی
( نویسنده )

محمد هادی مقیم
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۲,۳۰۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۲۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۳
 
 

10- میکروسکوپ تونلی روبشی - 2

در مقاله گذشته به معرفی میکروسکوپ تونلی روبشی، ساختمان دستگاهی و قابلیت های آن پرداخته شد. در این نوع میکروسکوپ محاسبات مربوط به ساختار الکترونی و پدیده هایی نظیر جریان تونلی، پیچیدگی های خاص خود را دارد. در این مقاله ضمن معرفی ساختمان پروب ها، به جریان تونلی و برخی محاسبات مطرح در آن پرداخته خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
مقدمه
1- ساختمان پروب های STM

2- جریان تونلی
3- رزولوشن در میکروسکوپ تونلی روبشی
4- حالت های کاری میکروسکوپ تونلی روبشی
1-4- حالت جریان ثابت
2-4- حالت ارتفاع ثابت
5- مزایا و معایب حالات استاتیکی و دینامیکی
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - I. Giaever, Energy gap in superconductors measured by electron tunneling, Phys. Rev. Lett. 5, 147–148 (1960).
۲ - B. Bhushan, O. Marti, "Scanning Probe Microscopy – Principle of Operation, Instrumentation,Probes" , NanotribologyNanomechanics, Springer, (2011).
۳ - G. Binnig, H. Rohrer, C. Gerber, E. Weibel, Surface studies by scanning tunneling microscopy, Phys. Rev. Lett. 49, 57–61 (1982).
۴ - علیرضاذوالفقاری،محمدالماسی،پیروزمرعشی،مهرداد نجبا،امید سیفی، "میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن"،تهران،پیکنور، (1385).
۵ - http://www.physics.leidenuniv.nl.
۶ - E. Meyer, H. J. Hug, R. Bennewitz, "Scanning Probe Microscopy The Lab on a Tip", USA, Springer, (2003).
۷ - http://www.stm.phas.ubc.ca/
۸ - J. Bardeen: 'Tunneling a many-body point of view', Phys. Rev. Lett. 6, 57(1960).
۹ - Bharat Bhushan, "Springer Handbook of Nanotechnology", USA, Springer, (2004).
۱۰ - B. Bhushan, PrinciplesApplications of TribologyWiley, New York (1999).
ارسال نظر