10- انواع مواد توده ای نانوساختار

10- انواع مواد توده ای نانوساختار
سطح مقاله

مقدماتی
نویسندگان

عباس رستمی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۱۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۷,۵۱۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۸۸۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۳۲
 
 

10- انواع مواد توده ای نانوساختار

در مقاله «نانوساختارهای صفر، یک و دو بعدی» نانوساختارهای صفر، یک و دو بعدی معرفی شد؛ در این مقاله نانوساختارهای توده‌ای (بالک) یا با نام دیگر نانوساختارهای سه‌بعدی معرفی می‌شود. این نانوساختارها شامل مواد نانوکریستالین، مواد مزومتخلخل و نانوکامپوزیت‌ها، آرایه‌های روی سطح و نانوساختارهای منظم کریستالی هستند. هدف این مقاله معرفی اجمالی و دسته‌بندی شده انواع نانوساختارهای توده‌ای است. بحث‌های مفصل درباره سنتز، خواص و کاربردهای هر کدام در مقالات مربوطه خواهد آمد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- معرفی
2- نانوکامپوزیت‌ها
3- نانوساختارها بر روی سطح
4- مواد نانوکریستالین
5- مواد نانومتخلخل
6- نانو ساختارهای منظم کریستالی
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Poole Jr, Charles P.,Frank J. Owens. Introduction to nanotechnology. John Wiley & Sons, 2003.
۲ - مقالات موجود در سایت آموزش
۳ - García-Martínez, Javier,Kunhao Li, eds. Mesoporous Zeolites: Preparation, CharacterizationApplications. John Wiley & Sons, 2015
۴ - Stavila, V., A. A. Talin,M. D. Allendorf. "MOF-based electronicopto-electronic devices." Chemical Society Reviews 43.16 (2014): 5994-6010.
۵ - Cong, Hailin, et al. "Current statusfuture developments in preparationapplication of colloidal crystals." Chemical Society Reviews 42.19 (2013): 7774-7800.
۶ - Tanaka, Masatoshi, Jun Takeda,Yoshiyuki Kawazoe, eds. Nano-and micromaterials. Vol. 9. New York: Springer, 2008
۷ - Bréchignac, Catherine, Philippe Houdy,Marcel Lahmani, eds. Nanomaterialsnanochemistry. Springer Science & Business Media, 2008.
۸ - Edelstein, Alan S.,R. C. Cammaratra, eds. Nanomaterials: synthesis, propertiesapplications. CRC Press, 1998
۹ - Šesták, Jaroslav, Jiří J. Mareš,Pavel Hubík, eds. Glassy, amorphousnano-crystalline materials: thermal physics, analysis, structureproperties. Vol. 8. Springer Science & Business Media, 2010
۱۰ - Knauth, Philippe,Joop Schoonman, eds. Nanostructured materials: ed synthesis methods, propertiesapplications. Vol. 8. Springer Science & Business Media, 2006.
۱۱ - Yang, Peidong. The chemistry of nanostructured materials. World Scientific, 2003
۱۲ - Cao, Guozhong. Synthesis, PropertiesApplications. Imperial college press, London, 2004.
ارسال نظر