10- سنتز نانوذرات با روش تخریب حرارتی-Thermal Decomposition Method

10- سنتز نانوذرات با روش تخریب حرارتی-Thermal Decomposition Method
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

محسن سروری
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۱,۲۸۸
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۵۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۹
 
 

10- سنتز نانوذرات با روش تخریب حرارتی-Thermal Decomposition Method

یکی از روش‌های سنتز نانوذرات، تخریب حرارتی (Thermal Decomposition or Thermolysis) است. در این روش به طور معمول یک پیش‌ماده فلز-آلی که هیبریدی آلی-معدنی است تحت شرایط حرارتی معین دچار تخریب شیمیایی برگشت‌ناپذیر می‌شود. بر اثر شرایط اعمال شده بر محیط واکنش، تولید محصول می‌تواند در محدوده ابعاد نانو کنترل شود و نانوذرات موردنظر سنتز می‌شوند. استفاده از پلیمرها، سورفکتانت‌ها، عوامل پوشاننده و پایدارکننده متفاوت از این دست است. این روش به‌خصوص در تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید فلزی (مثل اکسید آهن مغناطیسی) به مراتب مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- پیش‌ماده‌های روش تخریب حرارتی
3- سنتز نانوذرات با روش تخریب حرارتی
1-3- انواع رویکردهای سنتزی
2-3- افزودنی‌های شیمیایی در روش تخریب حرارتی
3-3- سنتز نانوذرات مغناطیسی (اکسید فلزی) با روش تخریب حرارتی
4-3- سنتز سایر ترکیبات
4- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Cui,H., Feng,Y., Ren,W. Zeng,T., Lv,H., Pan,Y. “Strategies of Large Scale Synthesis of Monodisperse Nanoparticles”, Recent Patents on Nanotechnology, Vol. 3, pp.32-41, (2009).
۲ - Hyeon T., US20040247503 (2004).
۳ - Kato, Y., Sugimoto, S., Shinohara, K., Tezuka, N., Kagotani, T., Inomata, K., “Magnetic PropertiesMicrowave Absorption Properties of Polymer-Protected Cobalt Nanoparticles”, Materials Transactions JIM, Vol. 43, pp. 406-409, (2002).
۴ - Cushing, B.L., Kolesnichenko, V.L., O'Connor, C.J., “Recent Advances in the Liquid-Phase Syntheses of Inorganic Nanoparticles”, Chemical Reviews, Vol. 104, pp.3893-3946, (2004).
۵ - Lu A., Salabas, E.L., Schuth, F., “Magnetic Nanoparticles: Synthesis, Protection, Functionalization,Application”, Angewanted Chemistry International Edition Vol. 46, pp. 1222 – 1244, (2007).
۶ - Hyeon T, Lee S, Park J, Chung Y, Na H. Synthesis of highly crystallinemonodisperse maghemite nanocrystallites without a size-ion process”, Journal of American Chemical Society, Vol. 123 pp.12798-12801 (2001).
۷ - Murray C.B., Norris D.J., Bawendi M.G., “Synthesischaracterization of nearly monodisperse CdE (E=S, Se, Te) semiconductor nanocrystallites”, Journal of American Chemical Society, Vol, 115: pp. 8706-8715, (1993).
ارسال نظر