10- خودآرایی - تکنیک نانوساخت آینده

10- خودآرایی - تکنیک نانوساخت آینده
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

محمدکاظم مروج فرشی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸,۲۲۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۳۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲۴
 
 

10- خودآرایی - تکنیک نانوساخت آینده

با توسعه فناوری نانو نیاز به روش‌های نانوساختی که بتواند دقتی در ابعاد نانومتری و حتی کمتر از آن را فراهم کند، بیشتر احساس می‌شود. هم اکنون روش‌های نانوساخت گوناگونی در فناوری نانو مطرح است که اکثرشان فاقد دقت و کارایی لازم برای تولید ساختارهایی با دقت نانومتر و کمتر هستند. در سال‌های اخیر توجه محققان بیشتر به سمت تقلید از طبیعت در زمینه تهیه ساختارهای بسیار کوچک بوده است، به نحوی که آن‌ها سعی کرده‌اند تا با الهام‌گرفتن از طبیعت، راهی برای غلبه بر مشکلات روش‌های نانوساخت کنونی پیدا کنند. در این بین خودآرایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، به نحوی که به علت ویژگی‌های ممتازش، هم اکنون یکی از روش‌های آینده‌دار نانوساخت، به شما می‌رود. خودآرایی به عنوان روشی برای چینش ذرات برای به‌دست‌آوردن ساختاری از پیش تعیین شده، مزایای کاربردی ویژه‌ای مانند موازی‌بودن و در نتیجه سرعت بالای تولید، بالابودن دقت، امکان ایجاد ساختارهای سه بعدی و امکان کنترل فرایند به سمت مورد نظر با استفاده از نیروهای خارجی را دارد. به عبارت ساده‌تر، خودآرایی فرایندی است گه در آن اجزا و ترکیبات نامنظم یک سیستم، به صورت خود به خود، ساختار و الگویی منظم به خود می‌گیرند. در اینجا انواع روش‌های تولید ساختارهای خودآراییده را معرفی خواهیم کرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. خودآرایی شیمیایی 
2. فیلم‌های لانگمویر-بلاجت 
3 . خودآرایی الکترواستاتیکی 
٤ . خودآرایی بلاک کوپلیمرها 
٥ . خودآرایی الکتروشیمیایی 
6. روش اپیتکسی
6.1. کوانتوم دات‌های حالت جامد خودآراییده با روش اپیتکسی 
٧ . خودآرایی با کمک مولکول‌های زیستی 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - M. Brust, M. Walker, D. Bethell, D. J. Shiffrin,R. Whyman, "Synthesis of thiol-derivatized gold nanoparticles in a 2-phase liquid-liquid system", R. J. Chem. Soc., Chem. Commun., pp. 801, 1994.
۲ - KS Mayya, V Patil, M Sastry, "On the stability of carboxylic acid derivatized gold colloidal particles: The role of colloidal solution pH studied by optical absorption spectroscopy." Langmuir vol. 13, pp. 3747-3944, 1997.
۳ - T. Lover, G. A. Bowmaker, J. M. Seakins,R. P. Cooney, "Vibrational Spectroscopic Study of Thiophenolate-Capped Nanoclusters of CdSof Cadmium Thiophenolate Complexes ", Chem. Mater. , vol. 9, no. 4, pp. 967 - 975, 1997.
۴ - W. Vogel, P.H. Borse, N. DeshmukhS. K. Kulkarni, "Structurestability of monodisperse 1. 4-nm ZnS particles stabilized by mercaptoethanol", Langmuir, vol. 16, pp. 2032, 2000.
۵ - A. L. Rogach, A. Komowski, M. Y. Gao, A. EychmullerH. Weller ,"SynthesisCharacterization of a Size Series of Extremely Small Thiol-Stabilized CdSe Nanocrystals"J. Phys. Chem. B ,vol. 103, pp. 3065, 1999. 6- Y. TianJ. H. Fendler,"Langmuir-Blodgett film formation fluorescence-activated, surfactant-capped, size-ed CdS nanoparticles spread on water surfaces", Chem. Mater., vol. 8, pp. 969,1996.
۶ - Y. TianJ. H. Fendler,”Langmuir–Blodgett film formation fluorescence-activated, surfactant-capped, size-ed CdS nanoparticles spread on water surfaces”, Chem. Mater. , vol. 8 , pp. 969,1996.
۷ - G. C. Ping, B. Y. Du, L. Y. Wang, H. N. Cui, T. B. He, G. F. ZengS. Xi, "Amphiphilicmesogenic carbohydrates "Q Mol. Cryst. Liq. Cryst. Vol. 337, pp. 189,1999.
۸ - R. K. Iler, J. Colloid Interface Sci. , vol. 21 , pp. 569 ,1966.
۹ - Jiyun C. Huie, "Guided molecular self-assembly: a review of recent efforts", Smart Mater. Struct. , vol. 12 ,
۱۰ - K. W. Guarini, C. T. Black, K. R. MilkoveR. L. Sandstrom, "Extreme ultraviolet lithography," J. Vac. Sci. Technol. B, vol. 19, pp. 2784, 2001.
۱۱ - P. D. Yang, T. Deng, D. Y. Zhao, P. Y. Feng, D. Pine, B. F. Chmelka, G. M. Whitesides,G. D. Stucky, "Hierarchically ordered oxides," Science, vol. 282, pp. 2244-2246, 1998.
۱۲ - C. G. Stefanita, Journal of Crystal Growth, vol. 268 , pp. 342-345, 2004.
۱۳ - S. Bandyopadhyay, A. E. Miller, in: H. S. Nalwa (Ed.) , "Handbook of Advanced ElectronicPhotonic MaterialsDevices", Vol. 6, Academic Press, New York, pp. 1-27 Chapter 1. 2001.
۱۴ - S. Bandyopadhyay, N. Kouklin, L. Menon, in: S. Bandyopadhyay, H. S. Nalwa (Eds.), "Quantum DotsNanowires, American Scientific", Stevenson Ranch, CA, pp. 336-374 Chapter 9, 2003.
۱۵ - R. E. Caflisch , Journal of Computational Physics, vol. 219, pp. 697-714, 2006.
۱۶ - R. Notzel, "Self-organized growth of quantum-dot structures," Semicond. Sci. Technol. , vol. 11, pp. I 365- 1379, 1996.
۱۷ - G. S. Solomon, J. A. Trezza,J. S. Harris, "Effects of mono layer coverage, flux ratio,growth-rate on the island density ofinAs islands on GaAs," Appl. Phys. Lett. , vol. 66, pp. 3161-3163, 1995.
۱۸ - J. A. Trezza,J. S. Harris, "Substrate-temperaturemonolayer coverage effects on epitaxial ordering of lnAsInGaAs islands on GaAs," Appl. Phys. Lett. ,vol. 66,pp. 991-993, 1995.
۱۹ - K. H. PloogR. Notzel, "Novel semiconductor nanostructures by functional self-organized epitaxy," Physica E, vol. 11, pp. 78-88, 2001.
۲۰ - Q. H. Xie, A. Madhukar, P. Chen,N. P. Kobayashi, "Vertically selforganizedlnAs quantum box islands on GaAs (100) ," Phys. Rev. Lett. , vol. 75, pp. 2542-2545, 1995.
۲۱ - C. M. Niemeyer, M. Adler, S. Lenhert, S. Gao, H. Fuchs,L. F. Chi, "Nucleic acid supercoiling as a means for ionic switching of DNA nanoparticle networks," Chembiochem, vol. 2, pp. 260-264, 2001.
۲۲ - J. K. Gimzewski, C. Joachim, R. R. Schlittler, V. Langlais, H. Tang,I. Johannsen, "Rotation of a single molecule within a supramolecular bearing," Science, vol. 281,pp.531-533, 1998.
۲۳ - C. JoachimJ. K. Gimzewski, "Single molecular rotor at the nanoscale," Molecular Mach. Motors, vol. 99, pp. 1-18, 2001.
۲۴ - J. Fritz, M. K. Baller, H. P. Lang, H. Rothuizen, P. Vettiger, E. Meyer, H. J. Guntherodt, C. Gerber,J. K. Gimzewski, "Translating biomolecular recognition into nanomechanics," Science, vol. 288, pp. 316-318, 2000.
ارسال نظر