10- سنتز نانومواد با استفاده از روش های سونوشیمیایی

10- سنتز نانومواد با استفاده از روش های سونوشیمیایی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۷ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲۰,۹۴۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹۷۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۱۰
 
 

10- سنتز نانومواد با استفاده از روش های سونوشیمیایی

روش‌های سونوشیمیایی متعددی برای سنتز نانوساختارهای توسعه یافته‎اند؛ از این جمله می‌توان به احیاء سونوشیمیایی، انباشت القاشده توسط امواج فراصوت، سونوالکتروشیمی، گرماکافت توسط افشانه فراصوت و ... اشاره کرد. در این مقاله به توضبح این موارد پرداخته خواهد شد. تقریباً اساس تمام روش‌های سونوشیمیایی را اثرات فیزیکی امواج فراصوت تشکیل می‌دهد؛ اثراتی که ناشی از فرایند حفره‌زایی یا کویتاسیون (Cavitation) در محلول‌هاست. حفره‌زایی شامل ایجاد، رشد و ترکیدن انفجاری حباب‌ها در محلول در اثر اعمال امواج فراصوت به محلول است. این روش‌ها برای سنتز نانوذرات مختلفی از جمله نانوذرات فلزی، نانوساختارهای اکسید فلزی، نقاط کوانتومی، نانوساختارهای متخلخل، نانوساختارهای توخالی، رسوب‌دهی نانوذرات بر روی سطوح و... مورد استفاده قرار می‎گیرند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. روش‎های سونوشیمیایی مختلف برای سنتز نانوذرات
1.2. احیای سونوشیمیایی (Sonochemical Reduction) برای سنتز نانوساختارهای فلزی
2.2. سنتز نانوساختارهای اکسید فلزی (Metal oxide nanostructures) با استفاده از روش سل - ژل دستیاری شده با کمک امواج فراصوت (Ultrasound-assisted sol-gel)
3.2. سنتز کالکوژنایدهای فلزی (Metal Chalcogenides) با تجزیه سونوشیمیایی
4.2. انباشت القاشده  توسط امواج فراصوت (Ultrasound-induced deposition)

5.2. سونوالکتروشیمی (Sonoelectrochemistry)
6.2. فرسایش لیزری با کمک امواج فراصوت (Ultrasound-Assisted Laser Ablation)
7.2. گرماکافت توسط افشانه فراصوت (Ultrasonic Spray Pyrolysis: USP)
3. نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://www.scs.illinois.edu/suslick/sonochembrittanica.html.
۲ - Xu, H., B.W. Zeiger,K.S. Suslick, Sonochemical synthesis of nanomaterials. Chemical Society Reviews, 2013. 42(7): p. 2555-2567.
۳ - Nowak, F.M., Sonochemistry: Theory, Reactions, Syntheses,Applications. 2010: Nova Science Publishers.
۴ - Bang, J.H.K.S. Suslick, Applications of ultrasound to the synthesis of nanostructured materials. Advanced materials, 2010. 22(10): p. 1039-1059.
۵ - Mason, T.J.J.P. Lorimer, Applied sonochemistry. The uses of power ultrasound in chemistryprocessing, 2002: p. 1-48.
۶ - Chen, D., S.K. Sharma,A. Mudhoo, Handbook on applications of ultrasound: sonochemistry for sustainability. 2011: CRC press.
ارسال نظر