10- خواص لایه های نازک

10- خواص لایه های نازک
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

محمد هادی مقیم
( نویسنده )

صفورا کفاش یزدی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۷ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۰,۶۲۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۹۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵۲
 
 

10- خواص لایه های نازک

لایه‌های نازک خواص بسیار جالبی دارند که متفاوت از خواص توده‌ای مواد تشکیل‌دهنده آن‌هاست. در این مبحث به بررسی رفتار لایه‌های نازک از دیدگاه خواص مختلف آن‌ها پرداخته شده است که این خواص شامل خواص الکتریکی، خواص مغناطیسی، خواص نوری، خواص مکانیکی، خواص شیمیایی و خواص حرارتی لایه‌های نازک است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

1- خواص لایه نازک
1-1- خواص مکانیکی
2-1- خواص الکتریکی
3-1- خواص مغناطیسی
4-1- خواص نوری
5-1- خواص شیمیایی
6-1- خواص حرارتی
بحث و نتیجه‌گیری



لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - K. N. Chopra & A. K. Maini, "Thin FilmTheir Applications in MilitaryCivil Sectors" Defence ResearchDevelopment Organisation, 2010.
۲ - M. Ohring, “Yhe Materials Science of thin Films”, Academic press. 1992.
۳ - K. N. Chopra & I. Kuar, " Thin Film Device Applications ", TechnologyEngineering, 1983.
۴ - R. W. Berry, P. M. Hall & M.T. Harris “Thin film Technology”, Van Nostrand Company, 1968.
۵ - S.M. Sze “Semiconductor Devices-Physicstechnology”, John Wiley, 1985
۶ - A. Wagendristel & Y. Wang, “An Introduction of PhysicsTechnology of Thin Films”, , 1994.
۷ - ع. رازقی زاده، "فیزیک لایه های نازک "، دانشگاه پیام نور:تهران، 1388.
۸ - http://www.nitt.edu/home/academics/departments/physics/faculty/lecturers/justin/students/magnetic/exchange/
ارسال نظر