10- روش های میکروامولسیون و مایسل معکوس

10- روش های میکروامولسیون و مایسل معکوس
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۸ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۹,۰۳۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۰۹۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۲۳
 
 

10- روش های میکروامولسیون و مایسل معکوس

استفاده از میکروامولسیون‌ها و خصوصاً مایسل ‌معکوس یکی از راه‌های سنتز کنترل‌شده نانوذرات است. بسیاری از نانوذرات در نانوراکتورهای مایسلی و تحت واکنش‌هایی مانند واکنش‌های رسوبی، واکنش‌های کاهشی و هیدرولیز سنتز می‌شوند. روش‌های میکروامولسیون قابلیت سنتز ذرات تک‌توزیع با اندازه ذرات محدود را دارد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تشکیل تجمع‌های مایسلی
3- میکروامولسیون‌ها
4- سنتز نانوذرات در نانوراکتورهای مایسلی
5- رویکردهای عملی سنتز به روش میکروامولسیون
1-5- سنتز ترکیبات در میکروامولسیون معکوس
2-5- سنتز نانوذرات در میکروامولسیون‌های متعارف
3-5- سنتز ساختارهای هسته-پوسته با روش میکروامولسیون
4-5- سنتز و خودآرایی نانوساختارهای یک‌بعدی در میکروامولسیون
5-5- عوامل مؤثر در انتخاب مواد فعال سطحی
6- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Cui,H., Feng,Y., Ren,W. Zeng,T., Lv,H., Pan,Y. “Strategies of Large Scale Synthesis of Monodisperse Nanoparticles”, Recent Patents on Nanotechnology, Vol. 3, pp.32-41, (2009).
۲ - K Woo, J Ahn, H. Lee, US20067122168 (2006).
۳ - P Prasad, I Roy, E. Bergey, T Ohulchansky, H Pudavar, US20087364754 (2008).
۴ - Arturo Lo´pez-Quintela,M. “Synthesis of nanomaterials in microemulsions: formation mechanismsgrowth control”, Current Opinion in ColloidInterface Science, Vol. 8, pp. 137–144, (2003).
۵ - Destrée,C., Nagy,J. “Mechanism of formation of inorganicorganic nanoparticles microemulsions”, Advances in ColloidInterface Science Vol. 123–126, pp.353–367, (2006).
۶ - Zhou,W.L., Carpenter,E.E., Sims,J., Kumbhar,A., O’Connor,C.J. Materials Research Society Symposium Proceedings, Vol.581, pp.107, (2000).
۷ - Santra,S., Tapec,R., Theodoropoulou,N., Dobson,J., Hebard,A., Tan,W. “SynthesisCharacterization of Silica-Coated Iron Oxide Nanoparticles in Microemulsion:  The Effect of Nonionic Surfactants” Langmuir, Vol.17, pp. 2900-2906, (2001).
۸ - Cushing,B.L., Kolesnichenko,V.L., O'Connor,C.J., “Recent Advances in the Liquid-Phase Syntheses of Inorganic Nanoparticles”, Chemical Reviews, Vol. 104, pp.3893-3946, (2004).
۹ - Qi,L. “Synthesis of Inorganic Nanostructures in Reverse Micelles”, Encyclopedia of SurfaceColloid Science, DOI: 10.1081/E-ESCS-120023694, (2006).
ارسال نظر