10- چارچوب های فلزی-آلی Metal Organic Frameworks

10- چارچوب های فلزی-آلی Metal Organic Frameworks
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

محسن سروری
( نویسنده )

محسن گلبن حقیقی
( نویسنده )

امیر آذرنیا
( ویراستار )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۳,۸۶۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۳۶
  • تعداد افراد شرکت کننده ۳۶
 
 

10- چارچوب های فلزی-آلی Metal Organic Frameworks

مواد میکرومتخلخل از واحدهای یون فلزی یا خوشه معدنی و گروه‌های آلی به عنوان اتصال‌دهنده تشکیل شده‌اند. اتصال این یون‌های فلزی یا خوشه‌های معدنی باعث تشکیل حفره‌هایی با شکل معین مانند کره یا هشت‌وجهی می‌شود. ویژگی بارز این مواد میکرومتخلخل، چگالی کم و سطح ویژه بالای آن‌ها است. در این مقاله، به طور مفصل به طراحی شیمیایی مواد متخلخل با استفاده از تجمع برپایه پیوندهای هیدروژنی و کئوردیناسیونی پرداخته می‌شود. سپس ویژگی‌های چارچوب‌های فلزی-آلی و هم‌چنین، روش‌های مشخصه‌یابی ساختار و اندازه‌گیری حفرات در این چارچوب‌ها به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- طراحی شیمیایی مواد متخلخل با استفاده از تجمع برپایه پیوندهای هیدروژنی و کئوردیناسیونی
3- ویژگی‌های چارچوب‌های فلزی-آلی
4- روش‌های شناسایی و مشخصه‌یابی ساختار و اندازه‌گیری تخلخل در چارچوب‌های فلزی-آلی
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lee, JeongYong, Omar K. Farha, John Roberts, Karl A. Scheidt, SonBinh T. Nguyen,Joseph T. Hupp. "Metal–organic framework materials as catalysts." Chemical Society Reviews 38, no. 5 (2009): 1450-1459.
۲ - Kreno, Lauren E., Kirsty Leong, Omar K. Farha, Mark Allendorf, Richard P. Van Duyne,Joseph T. Hupp. "Metal–organic framework materials as chemical sensors." Chemical reviews 112, no. 2 (2011): 1105-1125.
۳ - Li, Hailian, Mohamed Eddaoudi, Michael O'Keeffe,Omar M. Yaghi. "Designsynthesis of an exceptionally stablehighly porous metal-organic framework." nature 402, no. 6759 (1999): 276.
۴ - Rosi, Nathaniel L., Juergen Eckert, Mohamed Eddaoudi, David T. Vodak, Jaheon Kim, Michael O'keeffe,Omar M. Yaghi. "Hydrogen storage in microporous metal-organic frameworks." Science 300, no. 5622 (2003): 1127-1129.
۵ - James, Stuart L. "Metal-organic frameworks." Chemical Society Reviews 32, no. 5 (2003): 276-288.
۶ - Furukawa, Hiroyasu, Kyle E. Cordova, Michael O’Keeffe,Omar M. Yaghi. "The chemistryapplications of metal-organic frameworks." Science 341, no. 6149 (2013): 1230444.
۷ - Furukawa, Hiroyasu, Nakeun Ko, Yong Bok Go, Naoki Aratani, Sang Beom Choi, Eunwoo Choi, A. Özgür Yazaydin et al. "Ultrahigh porosity in metal-organic frameworks." Science 329, no. 5990 (2010): 424-428.
۸ - Murray, Leslie J., Mircea Dincă,Jeffrey R. Long. "Hydrogen storage in metal–organic frameworks." Chemical Society Reviews 38, no. 5 (2009): 1294-1314.
۹ - Long, Jeffrey R.,Omar M. Yaghi. "The pervasive chemistry of metal–organic frameworks." Chemical Society Reviews 38, no. 5 (2009): 1213-1214.
۱۰ - Yaghi, Omar M., Michael O'keeffe, Nathan W. Ockwig, Hee K. Chae, Mohamed Eddaoudi,Jaheon Kim. "Reticular synthesisthe design of new materials." Nature 423, no. 6941 (2003): 705.
ارسال نظر