10- کاربرد فناوری نانو در تکمیل خودتمیزشونده منسوجات - 1

10- کاربرد فناوری نانو در تکمیل خودتمیزشونده منسوجات - 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

امیر آذرنیا
( ویراستار )

لوزاالسادات تقوی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
مقالات مرتبط

مسابقه ملی فناوری نانو
10- نانوحسگر
10- خودآرایی- 1
10- مقدمه ای بر کارآفرینی
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶,۷۹۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۶۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۶
 
 

10- کاربرد فناوری نانو در تکمیل خودتمیزشونده منسوجات - 1

در سال‎های اخیر تحقیقات زیادی در مورد منسوجات خودتمیزشونده صورت گرفته است. این خاصیت که از ویژگی برخی گیاهان و جانوران الهام گرفته شده، عرصه جدیدی را در تولید منسوجات با کارایی بالا فراهم آورده است. دو رویکرد اصلی برای تولید این منسوجات وجود دارد که در این جلسه به ایجاد ناهمواری‎های سطحی برای ایجاد منسوجات اَبَرآب‎گریز و خودتمیزشونده پرداخته می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- خودتمیزشوندگی و اَبَرآب‎گریزی
 1-2- اندازه‌گیری میزان ترشوندگی سطوح
 2-2- سطوح اَبَرآب‎گریز طبیعی
3- تکمیل اَبَرآب‎گریز منسوجات
4- چالش‎های توسعه سطوح ابرآب‎گریز
نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Voevodin, A. A.,M. S. Donley. "Preparation of amorphous diamond- carbon by pulsed laser deposition: a critical review." SurfaceCoatings Technology 82, no. 3 (1996): 199-213.
۲ - Voevodin, A. A., M. S. Donley,J. S. Zabinski. "Pulsed laser deposition of diamond- carbon wear protective coatings: a review." SurfaceCoatings Technology 92, no. 1-2 (1997): 42-49.
۳ - Phillips, Katherine C., Hemi H. Gandhi, Eric Mazur,S. K. Sundaram. "Ultrafast laser processing of materials: a review." Advances in OpticsPhotonics 7, no. 4 (2015): 684-712.
۴ - Ahmed, Naveed, Saied Darwish,Abdulrehman M. Alahmari. "Laser ablationlaser-hybrid ablation processes: a review." MaterialsManufacturing Processes 31, no. 9 (2016): 1121-1142.
۵ - Yang, Zhibin, Jianhua Hao, Shuoguo Yuan, Shenghuang Lin, Hei Man Yau, Jiyan Dai,Shu Ping Lau. "Field‐effect transistors based on amorphous black phosphorus ultrathin films by pulsed laser deposition." Advanced Materials 27, no. 25 (2015): 3748-3754.
۶ - Eason, Robert. Pulsed laser deposition of thin films: applications-led growth of functional materials. John Wiley & Sons, 2007.
ارسال نظر