10- ماشین های مولکولی

10- ماشین های مولکولی
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

حسن سلیمی
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸,۹۵۸
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۳۵
  • تعداد افراد شرکت کننده ۳۹
 
 

10- ماشین های مولکولی

DNA و نانوغشاهای زیستی را می‌توان به عنوان ماشین‌هایی در ابعاد مولکولی در نظر گرفت. ماشین‌های مولکولی، دسته‌ای از مواد بیولوژیکی با اندازه‌های معمولاً نانومتری هستند که در اثر خودآرایی و کنارهم قرارگیری ذره به ذره مواد به وجود می‌آیند. خصوصیاتی همچون دقت بسیار بالا، سرعت، انعطاف، توانایی رفع خطا و دوام در شرایط مختلف این مواد را از ماشین‌های ساخته دست بشر متمایز می‌سازد. محققین و دانشمندان با الهام از این ساختارها ، به دنبال ساخت ماشین‌هایی در کاربردهای متفاوت هستند.
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Y. B. Cohen, BIOMIMETICS Biologically Inspired Technologies, Taylor & Francis, 2006.
۲ - A. Lakhtakia, R. J. Martin-Palma, Engineered Biomimicry, Elsevier, 2013, p291
۳ - L. Jiang, L. Feng, Bioinspired Intelligent Nanostructured Interfacial Materials, 2010.
۴ - NatureTech Technology, video, part 1&2&3.
۵ - H. Yahya, Biomimetics, technology imitates Nature, Global Publishing, 1999.
۶ - https://timothytrespas.files.wordpress.com/
۷ - B. Bhushan , Springer Handbook of Nanotechnology, 2010.
ارسال نظر