10-روش پراکندگی نور دینامیکی DLS - برای مطالعه اندازه نانوذرات

10-روش پراکندگی نور دینامیکی DLS - برای مطالعه اندازه نانوذرات
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

فاطمه احمدپور
( نویسنده )

محمد هادی مقیم
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۴,۶۵۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۷۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۶
 
 

10-روش پراکندگی نور دینامیکی DLS - برای مطالعه اندازه نانوذرات

پراکندگی نور دینامیکی روشی فیزیکی است که برای تعیین توزیع ذرات موجود در محلول‌ها و سوسپانسیون‌ها استفاده می‌شود. این روش غیرمخرب و سریع برای تعیین اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا میکرون به کار می‌رود. در فناوری‌های اخیر، ذراتی با قطر کمتر از نانومتر نیز با این روش قابل اندازه‌گیری هستند. این روش به برهمکنش نور با ذره بستگی دارد. نور پراکنده شده به‌وسیله نانوذرات موجود در سوسپانسیون، با زمان تغییر می‌کند که می‌تواند به قطر ذره ارتباط داده شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- حرکت براونی (Brownian motion)

3- برهمکنش نور با ماده
4 – تئوری Mie

5- DLS چطور کار می‌کند؟
1-5- تعیین اندازه ذرات با استفاده از تابع ارتباط


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - R. XU, “Particle Characterization:Light Scattering Methods”, Kluwer Academic Publishers, 2002.
۲ - صدیقه صادق حسنی، لیلا سمیعی، "روش دینامیک تفرق نوری برای مطالعه اندازه نانوذرات"، ماهنامه فناوری نانو، سال هفتم، شماره 130، مرداد 1387.
۳ - P.A Webb, “A Primer on Particle Sizing by Static Laser Light Scattering”, Technical Workshop Series, Micromeritics Instrument Corp, 2000.
۴ - G.Merkus, “Particle Size Measurements: Fundamentals, Practice, Quality”, Springer, 2009.
۵ - U. Teipel, “Energetic Materials: Particle ProcessingCharacterization”, WILEY-VCH, 2005.
۶ - www.coultercounter.com
۷ - www.malvern.co.uk
۸ - www.wikipedia.com
۹ - R. Pecora, “Dynamic Light Scattering: Applications of Photon Correlation Spectroscopy”, springer 1985.
۱۰ - Claus Urban, “Development of Fiber Optic Based Dynamic Light Scattering for a Characterization of Turbid Suspensions”, Herbert Utz Verlag, 1999.
۱۱ - B. Akbari1, M. Pirhadi Tavandashti,M. Zandrahimi, “Particle Size Characterization of Nanoparticles- a Practical Application”, Iranian Journal of Materials Science & Engineering, 8, 2, (2011).
ارسال نظر