10-روش های اندازه گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر -BET

10-روش های اندازه گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر -BET
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

زهرا باقری
( نویسنده )

محمد هادی مقیم
( نویسنده )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۰۶۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۶۶
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۵
 
 

10-روش های اندازه گیری میزان تخلخل و سطوح مؤثر -BET

اندازه‌گیری دقیق مساحت سطح و تخلخل در بسیاری از کاربردها مانند کاتالیست‌ها، نانو جاذب‌ها، ترکیبات و افزودنی‌ها، مواد دارویی و صنایع غذایی و همچنین در نانوساختارهایی نظیر نانوذرات فلزی، نانولوله‌ها، نانوالیاف و غیره از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش‌های مورد استفاده در تعیین میزان تخلخل، روش BET که مبتنی بر جذب است، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این روش یک لایه کامل از مولکول‌های ماده جذب‎شونده روی سطح به وجود می‌آید. با دانستن ضخامت متوسط یک مولکول می‌توان سطحی که یک مولکول اشغال می‌کند را محاسبه کرد و براساس میزان ماده جذب شده، مساحت سطح کل نمونه را اندازه‌گیری کرد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
1-1- مفهوم تخلخل
2-1- اندازه‌گیری تخلخل
2- روش‌های اندازه‌گیری مبتنی بر تصویر
1-2- میکروسکوپ الکترونی روبشی (Scanning Electrons Microscope)
2-2- میکروسکوپ الکترونی عبوری (Transmission Electron Microscope)

3- روش‌های اندازه‌گیری مبتنی بر پراش
4- تخلخل‌سنجی جیوه‌ای (Mercury Porosimetry)

5- روش‌های مبتنی بر جذب
6- تئوری جذب لانگمیر
7- تئوری جذب BET

1-7- ایزوترم جذب
2-7- ایزوترم جذب نوع Ι

3-7- ایزوترم جذب نوع ΙΙ
4-7- ایزوترم جذب نوع ΙΙΙ
5-7- ایزوترم جذب نوع IV
6-7- ایزوترم جذب نوع V
7-7- ایزوترم جذب نوع VΙ
8-7- هیسترسیس جذب و واجذب
8- آماده‌سازی نمونه
9- روش انجام آنالیز
10- محدودیت‌های روش BET

نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - F. Rouquerol, J. Rouquerol, K. S. W. Sing, "Adsorption by PowderPorous Solids", Academic press, 1-25, (1999).
۲ - Sing, K. S. W. et al. "Reporting Physisorption Data for Gas/Solid System", Pure & Appl. Chem. 57, 603-619(1985).
۳ - .F. Rouquerol, J. Rouquerol, K. S. W. Sing, "Adsorption by PowderPorous Solids", Academic press, 1-25, (1999).
۴ - Langmuir,TheAdsorptionofGaseson PlaneSurfacesof Glass, MicaAndPlatium, Journal of the American Chemical Society, Vol. 40 p 1361-1403(1918).
۵ - International of PureApplied Chemistry (IUPAC), Physical Chemistry Division: Commission on ColloidSurface Chemistry, Manual ofSymbolsTerminology for Physicochemical QuantitiesUnits - Appendix II. Definitions, TerminologySymbols in ColloidSurface Chemistry. Part II: Heterogeneous Catalysis, PureApplied Chemistry, Vol. 46 ,pp. 71—90(1976).
۶ - SeminarPractical Training Short Course, "BET Surface Area Analyzer", Rice University, Houston TX,October 18-19, (2006). 11-S. Brunauer, P. H. EmmettE. Teller, J. Am. Chem. Soc., 60, 309(1938).
۷ - http://particle.dk/methods-analytical-laboratory/surface-area-bet/surface-area-bet-theory/
۸ - S. Lowell & J. E. Shields, "Powder Surface AreaPorosity", 3rd Ed. Chapman & Hall, New York, (1991).
۹ - فاطمه اهری هاشمی، سعید فتوره چیان "بررسی و مطالعه غیر مستقیم تعیین درصد تخلخل با استفاده از انواع چگالی‌ها در ساختار گرافیت"، مجله علوم و فنون مهندسی، شماره 38، صفحات 42-48، (1385).
۱۰ - صدیقه صادق حسنی، مجتبی نسب "اندازه‌گیری سطح فعال و حجم منافذ در نانو مواد"، ماهنامه فناوری نانو، سال دهم، اردیبهشت 90، شماره 2، پیاپی 163.
۱۱ - مهدی مشرف جوادی، محمد هادی مقیم. " مقدمه ای بر SEM و بر هم کنش پرتوی الکترونی با نمونه"
ارسال نظر